Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

52. Gavlovičovo Pruské (1. - 4. august 2019)

Letný pobytový tábor pre deti v Podskalí

Letný pobytový tábor pre mládež na Orave

Hody v Bohuniciach

Farský deň

Te Deum na konci školského roka

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Večer chvál

Hody v Horovciach

Celofarská sv. omša a adorácia za nových diakonov a novokňazov

Požehnanie obnoveného kríža vo Vršatskom Podhradí

Rodinná opekačka

Miništrantské stretnutie

Koncert Musica cordis

Zbierka na katolícke masmédiá

Slávnosť 1. sv. prijímania

Sv. spoveď a upratovanie pred 1. sv. prijímaním

Duchovné cvičenia

Celoslovenská púť na horu Butkov

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Evanjelizačný večer: Boží dotyk

Kňazská rekolekcia v Pruskom

Púť do Turecka

Katechetický pondelok

Májové pobožnosti

Púť Rádia Lumen do Krakova

Fatimská sobota

Rodinná opekačka spojená so zdobením mája

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

Púť do Svätej zeme

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom

Spovedanie pred Veľkou nocou 2019 v Ilavskom dekanáte

Korunka Božieho milosrdenstva

Krížová cesta u františkánov

Pôstna polievka

Pôstne putovanie do Terchovej

24 hodín Pre Pána

Deň počatého dieťaťa

Katechetický pondelok

Koncert speváckeho zboru zo Slovinska

Nočná Krížová cesta pre mužov a otcov

Zbierka na charitu a pôstna krabička pre Afriku

Trojdňová adorácia – 3x24 hodín

Karneval

Ružencový pochod

Modlitby matiek

Muzikál Matúš Čák Trenčiansky

Národný týždeň manželstva

Pridajme sa k iniciatíve pápeža Františka

Adorácia rodín za rodiny

Ružencový pochod

Modlitby matiek

Miništrantské stretnutia

Katechetický pondelok

15. farský ples

Požehnanie domu alebo bytu

Prespávačka koledníkov v pastoračnom centre

Novoročný výstup ku krížu na Galovici

Polnočná sv. omša na Silvestra

Ďakovné sv. omše na konci roka

Silvestrovský výstup na Vršatec

Požehnanie rodín, manželstiev a budúcich mamičiek

Dobrá novina

Jasličkové slávnosti

Živý betlehem

Spovedanie pred Vianocami 2018 v Ilavskom dekanáte

Veľké upratovanie kostolov pred Vianocami

Príprava na vianočnú sv. spoveď

Kým kohút nezaspieva

Roráty

Stretnutie koledníkov Dobrej noviny

Požehnanie adventných vencov

Fatimská sobota

Pôstne putovanie do Terchovej

Novoročný výstup ku krížu na Galovici

Ružencový pochod

Nepolepšený svätec

Pečenie vianočných oblátok

Miništrantské stretnutia

Mládežnícke stretko

Požehnanie obnoveného kríža

Kurz pre rodičov tínedžerov

Katechetický pondelok

Nácvik vianočných piesní

Sviečka za nenarodené deti

Ružencový pochod

Miništrantské stretnutia

Potravinová zbierka

Misijný ruženec

Burza bez peňazí

Mládežnícke stretko

Jesenná prechádzka do prírody

Hody v Pruskom

Duchovná príprava na hody v Pruskom

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

Hody v Krivokláte

Modlitba posv. ruženca

Zázračná medaila

Slovenský dohovor za rodinu

Darovanie krvi

Miništrantské stretnutia

Hody v Dulove

Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej

Alan Ames v Pruskom

Cyklopúť Pominovec 2018

Obnovenie sľubu z roku 1831

Sviečkový sprievod

Večerné kino na farskom dvore

Púť na Vršatci

Výročná farská poklona

51. ročník - Gavlovičovo Pruské

Marián Kuffa v Pruskom

7 - dňová púť do Medžugoria

MISIJNÝ KOLÁČ

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Bratia kňazi Ján a Martin Štefancovci: sv. omša, beseda a film: MISIA KUBA

Modlitba posv. ruženca v prírode

Veľký piatok – Krížová cesta v uliciach Pruského

Púť do Wadovíc a Zebrzydowsku Kalváriu

DAROVANIE KRVI

Svätá spoveď pred VEĽKOU NOCOU

Krížová cesta na horu Butkov

BURZA bez peňazí

Farská púť za duchovné povolania – Vajnory

TROJDŇOVÁ ADORÁCIA

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA - prihláška

Muzikál: Povolanie pápež

Svätý Filip Neri v Dulove

Divadelné predstavenie svätý Filip Neri „Buďte dobrí, ak môžete…“

ŽIVÝ BETLEHEM

Hodinová adorácia – príprava na svätú spoveď

BURZA bez peňazí

FARSKÉ HODY

50. Gavlovičovo Pruské - 28.7. - 30.7.2017

24 hodín pre Pána – 24./25. marec 2017

Svätá spoveď pred Veľkou nocou

Farský ples - sobota 7. 1. 2017, Kultúrny dom Mikušovce

Hodová BURZA bez peňazí 2016

Nedeľa 2. októbra – HODY v Krivokláte

Nedeľa 18. septembra - HODY v Dulove

Pondelok 15. augusta – sviečkový sprievod

„24 HODÍN PRE PÁNA“ - 4.3./5.3.2016

Farský ples - sobota 9. 1. 2016, Kultúrny dom Mikušovce

FARSKÉ HODY (16. októbra) - požehnanie áut

Nedeľa 10. júla – hodová svätá omša v Bohuniciach

Sobota 16. júla – Kaplnka svätej Anny Na chrasti

Nedeľa 7. augusta - výročná farská poklona

Modlitba svätého ruženca v prírode v mesiaci máj

KRÍŽOVÁ CESTA V ULICIACH PRUSKÉHO - Veľký piatok 20.00

NEPIJEM A NEPONÚKAM

Fašiangová BURZA bez peňazí 2017

TAIZÉ stretnutie vo farskom kostole

Nedeľa 19. júna – P. Ján Štefanec SVD poďakovanie za 25 rokov kňazstva

15.9. 2017 - HODY v Dulove

Nedeľa 6. augusta - výročná farská poklona

Nedeľa 1. októbra – požehnanie novej kaplnky v Horovciach

sobota 16. septembra - Národná púť na BUTKOV

Nedeľa 13. augusta – o 14.00 na cintoríne v Pruskom poďakovanie za odvrátenie morovej rany

Sobota 7. októbra - zasvätenie v Rajeckej Lesnej

Utorok 15. augusta – sviečkový sprievod

Nedeľa 8. októbra – HODY v Krivokláte

PIATKOVÁ OBNOVA v pôstnom období

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

Predveľkonočné spoločné spovede v dekanáte Ilava 2015

Poďakovanie za odvrátenie morovej rany

FOTO: Náš druhý prírastok