Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Jurko je v triede veľmi neposedný. Po preložení do inej triedy sa chváli kamarátovi Jankovi, ako ho tam pekne prijali: "Sám učiteľ, keď ma tam zbadal povedal: "Už len ty si nám tu chýbal."
Všetkým farníkom vyprosujeme požehnaný Advent!

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Adorácia rodín za rodiny

15. farský ples

Dobrá novina

Živý betlehem

Spovedanie pred Vianocami 2018 v Ilavskom dekanáte

Veľké upratovanie kostolov pred Vianocami

Príprava na vianočnú sv. spoveď

Kým kohút nezaspieva

Roráty

Stretnutie koledníkov Dobrej noviny

Požehnanie adventných vencov

Fatimská sobota

Ružencový pochod

Nepolepšený svätec

Pečenie vianočných oblátok

Miništrantské stretnutia

Mládežnícke stretko

Požehnanie obnoveného kríža

Kurz pre rodičov tínedžerov

Katechetický pondelok

Nácvik vianočných piesní

Sviečka za nenarodené deti

Ružencový pochod

Miništrantské stretnutia

Potravinová zbierka

Misijný ruženec

Burza bez peňazí

Mládežnícke stretko

Jesenná prechádzka do prírody

Hody v Pruskom

Duchovná príprava na hody v Pruskom

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

Hody v Krivokláte

Modlitba posv. ruženca

Zázračná medaila

Slovenský dohovor za rodinu

Darovanie krvi

Miništrantské stretnutia

Hody v Dulove

Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej

Alan Ames v Pruskom

Cyklopúť Pominovec 2018

Obnovenie sľubu z roku 1831

Sviečkový sprievod

Večerné kino na farskom dvore

Púť na Vršatci

Výročná farská poklona

51. ročník - Gavlovičovo Pruské

FOTO: Farský deň (17.6. 2018)

Marián Kuffa v Pruskom

7 - dňová púť do Medžugoria

MISIJNÝ KOLÁČ

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Bratia kňazi Ján a Martin Štefancovci: sv. omša, beseda a film: MISIA KUBA

Modlitba posv. ruženca v prírode

Muzikál: Povolanie pápež

Púť do Wadovíc a Zebrzydowsku Kalváriu

Veľký piatok – Krížová cesta v uliciach Pruského

DAROVANIE KRVI

Svätá spoveď pred VEĽKOU NOCOU

Krížová cesta na horu Butkov

BURZA bez peňazí

Farská púť za duchovné povolania – Vajnory

TROJDŇOVÁ ADORÁCIA

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA - prihláška

Svätý Filip Neri v Dulove

Divadelné predstavenie svätý Filip Neri „Buďte dobrí, ak môžete…“

ŽIVÝ BETLEHEM

Hodinová adorácia – príprava na svätú spoveď

BURZA bez peňazí

FARSKÉ HODY

50. Gavlovičovo Pruské - 28.7. - 30.7.2017

24 hodín pre Pána – 24./25. marec 2017

Svätá spoveď pred Veľkou nocou

Farský ples - sobota 7. 1. 2017, Kultúrny dom Mikušovce

Hodová BURZA bez peňazí 2016

Nedeľa 2. októbra – HODY v Krivokláte

Nedeľa 18. septembra - HODY v Dulove

Pondelok 15. augusta – sviečkový sprievod

„24 HODÍN PRE PÁNA“ - 4.3./5.3.2016

Farský ples - sobota 9. 1. 2016, Kultúrny dom Mikušovce

FARSKÉ HODY (16. októbra) - požehnanie áut

Nedeľa 10. júla – hodová svätá omša v Bohuniciach

Sobota 16. júla – Kaplnka svätej Anny Na chrasti

Nedeľa 7. augusta - výročná farská poklona

Modlitba svätého ruženca v prírode v mesiaci máj

KRÍŽOVÁ CESTA V ULICIACH PRUSKÉHO - Veľký piatok 20.00

NEPIJEM A NEPONÚKAM

Fašiangová BURZA bez peňazí 2017

TAIZÉ stretnutie vo farskom kostole

Nedeľa 19. júna – P. Ján Štefanec SVD poďakovanie za 25 rokov kňazstva

15.9. 2017 - HODY v Dulove

Nedeľa 6. augusta - výročná farská poklona

Nedeľa 1. októbra – požehnanie novej kaplnky v Horovciach

sobota 16. septembra - Národná púť na BUTKOV

Nedeľa 13. augusta – o 14.00 na cintoríne v Pruskom poďakovanie za odvrátenie morovej rany

Sobota 7. októbra - zasvätenie v Rajeckej Lesnej

Utorok 15. augusta – sviečkový sprievod

Nedeľa 8. októbra – HODY v Krivokláte

PIATKOVÁ OBNOVA v pôstnom období

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

Predveľkonočné spoločné spovede v dekanáte Ilava 2015

Poďakovanie za odvrátenie morovej rany