Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Miništrant príde do kostola a hovorí farárovi:
- Pán farár, včera som našiel hodinky.
- Dúfam, že si si ich nenechal.
- Nie, už som ich predal.
"Rob všetko naplno a s láskou." Matka Tereza

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

15. farský ples

Nepolepšený svätec

Misijný ruženec

Burza bez peňazí

Mládežnícke stretko

Jesenná prechádzka do prírody

Hody v Pruskom

Duchovná príprava na hody v Pruskom

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

Hody v Krivokláte

Modlitba posv. ruženca

Zázračná medaila

Slovenský dohovor za rodinu

Darovanie krvi

Miništrantské stretnutia

Hody v Dulove

Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej

Alan Ames v Pruskom

Cyklopúť Pominovec 2018

Obnovenie sľubu z roku 1831

Sviečkový sprievod

Večerné kino na farskom dvore

Púť na Vršatci

Výročná farská poklona

51. ročník - Gavlovičovo Pruské

FOTO: Farský deň (17.6. 2018)

Marián Kuffa v Pruskom

7 - dňová púť do Medžugoria

MISIJNÝ KOLÁČ

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Bratia kňazi Ján a Martin Štefancovci: sv. omša, beseda a film: MISIA KUBA

Modlitba posv. ruženca v prírode

Muzikál: Povolanie pápež

Púť do Wadovíc a Zebrzydowsku Kalváriu

Veľký piatok – Krížová cesta v uliciach Pruského

DAROVANIE KRVI

Svätá spoveď pred VEĽKOU NOCOU

Krížová cesta na horu Butkov

BURZA bez peňazí

Farská púť za duchovné povolania – Vajnory

TROJDŇOVÁ ADORÁCIA

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA - prihláška

Svätý Filip Neri v Dulove

Divadelné predstavenie svätý Filip Neri „Buďte dobrí, ak môžete…“

ŽIVÝ BETLEHEM

Hodinová adorácia – príprava na svätú spoveď

BURZA bez peňazí

FARSKÉ HODY

50. Gavlovičovo Pruské - 28.7. - 30.7.2017

24 hodín pre Pána – 24./25. marec 2017

Svätá spoveď pred Veľkou nocou

Farský ples - sobota 7. 1. 2017, Kultúrny dom Mikušovce

Hodová BURZA bez peňazí 2016

Nedeľa 2. októbra – HODY v Krivokláte

Nedeľa 18. septembra - HODY v Dulove

Pondelok 15. augusta – sviečkový sprievod

„24 HODÍN PRE PÁNA“ - 4.3./5.3.2016

Farský ples - sobota 9. 1. 2016, Kultúrny dom Mikušovce

FARSKÉ HODY (16. októbra) - požehnanie áut

Nedeľa 10. júla – hodová svätá omša v Bohuniciach

Sobota 16. júla – Kaplnka svätej Anny Na chrasti

Nedeľa 7. augusta - výročná farská poklona

Modlitba svätého ruženca v prírode v mesiaci máj

KRÍŽOVÁ CESTA V ULICIACH PRUSKÉHO - Veľký piatok 20.00

NEPIJEM A NEPONÚKAM

Fašiangová BURZA bez peňazí 2017

TAIZÉ stretnutie vo farskom kostole

Nedeľa 19. júna – P. Ján Štefanec SVD poďakovanie za 25 rokov kňazstva

15.9. 2017 - HODY v Dulove

Nedeľa 6. augusta - výročná farská poklona

Nedeľa 1. októbra – požehnanie novej kaplnky v Horovciach

sobota 16. septembra - Národná púť na BUTKOV

Nedeľa 13. augusta – o 14.00 na cintoríne v Pruskom poďakovanie za odvrátenie morovej rany

Sobota 7. októbra - zasvätenie v Rajeckej Lesnej

Utorok 15. augusta – sviečkový sprievod

Nedeľa 8. októbra – HODY v Krivokláte

PIATKOVÁ OBNOVA v pôstnom období

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

Predveľkonočné spoločné spovede v dekanáte Ilava 2015

Poďakovanie za odvrátenie morovej rany