Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA - prihláška

prihláška 

Staň sa členom Pápežských misijných diel. Členstvo v PMD je spôsob, ako môžeš dlhodobo pomáhať plniť misijné poslanie a stať sa tak spolupracovníkom Svätého Otca pri šírení evanjelia a pomoci chudobným ľuďom v misijných krajinách.

Podmienky členstva

  • ľubovoľná finančná podpora (aspoň raz ročne)

  • modlitba za misie vo svete

Výhody členstva

  • odoberanie časopisu „Svetové misie“ a kalendára s misijnou tematikou

  • denná svätá omša v Bazilike svätého Petra v Ríme za členov PMD

  • každý prvý utorok v mesiaci svätá omša v kaplnke PMD za živých 

i zosnulých členov PMD zo Slovenska

Prihláste sa cez formulár na internete alebo cez vypísaný lístoček, ktorý môžete vhodiť do pokladničky v kostole.

prihláška 

_______________________________________ chcem byť členom PMD

meno a priezvisko:

e-mail:

adresa: