Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA - prihláška

prihláška 

Staň sa členom Pápežských misijných diel. Členstvo v PMD je spôsob, ako môžeš dlhodobo pomáhať plniť misijné poslanie a stať sa tak spolupracovníkom Svätého Otca pri šírení evanjelia a pomoci chudobným ľuďom v misijných krajinách.

Podmienky členstva

  • ľubovoľná finančná podpora (aspoň raz ročne)

  • modlitba za misie vo svete

Výhody členstva

  • odoberanie časopisu „Svetové misie“ a kalendára s misijnou tematikou

  • denná svätá omša v Bazilike svätého Petra v Ríme za členov PMD

  • každý prvý utorok v mesiaci svätá omša v kaplnke PMD za živých 

i zosnulých členov PMD zo Slovenska

Prihláste sa cez formulár na internete alebo cez vypísaný lístoček, ktorý môžete vhodiť do pokladničky v kostole.

prihláška 

_______________________________________ chcem byť členom PMD

meno a priezvisko:

e-mail:

adresa: