Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA - prihláška

prihláška 

Staň sa členom Pápežských misijných diel. Členstvo v PMD je spôsob, ako môžeš dlhodobo pomáhať plniť misijné poslanie a stať sa tak spolupracovníkom Svätého Otca pri šírení evanjelia a pomoci chudobným ľuďom v misijných krajinách.

Podmienky členstva

  • ľubovoľná finančná podpora (aspoň raz ročne)

  • modlitba za misie vo svete

Výhody členstva

  • odoberanie časopisu „Svetové misie“ a kalendára s misijnou tematikou

  • denná svätá omša v Bazilike svätého Petra v Ríme za členov PMD

  • každý prvý utorok v mesiaci svätá omša v kaplnke PMD za živých 

i zosnulých členov PMD zo Slovenska

Prihláste sa cez formulár na internete alebo cez vypísaný lístoček, ktorý môžete vhodiť do pokladničky v kostole.

prihláška 

_______________________________________ chcem byť členom PMD

meno a priezvisko:

e-mail:

adresa: