Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Miništrant príde do kostola a hovorí farárovi:
- Pán farár, včera som našiel hodinky.
- Dúfam, že si si ich nenechal.
- Nie, už som ich predal.
"Rob všetko naplno a s láskou." Matka Tereza

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Marián Kuffa v Pruskom

Stretnutie s prednáškami Slovenského dohovoru za rodinu sa uskutoční v Pruskom piatok 8. júna 2018 vo farskom kostole so začiatkom o 16:00.

Prednášajúci: začiatok o 16.00

    • ING. MGR. O. MARIÁN KUFFA, DR.H.C. – Predstavený inštitútu Krista Veľkňaza 

    • JUDR. MGR. ANTON CHROMÍK, PHD. – Predseda Aliancie za rodinu

    • ING. MGR. PHDR. PAVOL VILČEK – Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity

19.00 svätá omša a kázeň - MARIÁN KUFFA