Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Jurko je v triede veľmi neposedný. Po preložení do inej triedy sa chváli kamarátovi Jankovi, ako ho tam pekne prijali: "Sám učiteľ, keď ma tam zbadal povedal: "Už len ty si nám tu chýbal."
Všetkým farníkom vyprosujeme požehnaný Advent!

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Marián Kuffa v Pruskom

Stretnutie s prednáškami Slovenského dohovoru za rodinu sa uskutoční v Pruskom piatok 8. júna 2018 vo farskom kostole so začiatkom o 16:00.

Prednášajúci: začiatok o 16.00

    • ING. MGR. O. MARIÁN KUFFA, DR.H.C. – Predstavený inštitútu Krista Veľkňaza 

    • JUDR. MGR. ANTON CHROMÍK, PHD. – Predseda Aliancie za rodinu

    • ING. MGR. PHDR. PAVOL VILČEK – Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity

19.00 svätá omša a kázeň - MARIÁN KUFFA