Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Predveľkonočné spoločné spovede v dekanáte Ilava 2015

Farnosť

Dátum

Čas

 

Košeca

22.3.

nedeľa

14:30 – 16:30

Podhradie:

 

farský

Ladce

14:30 – 16:30

 

Bolešov

24.3.

utorok

17.00-18.00

Slávnica 

18.00-19.00

Sedmerovec

17:00 – 19:00

Bolešov

Červený Kameň

15:30 – 17:30

 

Horná Poruba

15:00 – 17:00

 

Pruské

25.3.

streda

16:00 – 17:30

Dulov

Tuchyňa

Pruské

26.3.

štvrtok

10:00 – 11:45

15:00 – 17:00

Horovce

Mikušovce

farský

Ilava

27.3.

piatok

10:00 – 11:45

17:00 – 19:00

 

 

10:00 – 11:30

15:00 – 17:00

Prejta

Dubnica nad Váhom

28.3.

sobota

9:00 – 12:00

14:30 – 17:00

 

Nová Dubnica

29.3.

nedeľa

14:00 – 17:00

 

14:00 – 17:00

Kolačín