Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Predveľkonočné spoločné spovede v dekanáte Ilava 2015

Farnosť

Dátum

Čas

 

Košeca

22.3.

nedeľa

14:30 – 16:30

Podhradie:

 

farský

Ladce

14:30 – 16:30

 

Bolešov

24.3.

utorok

17.00-18.00

Slávnica 

18.00-19.00

Sedmerovec

17:00 – 19:00

Bolešov

Červený Kameň

15:30 – 17:30

 

Horná Poruba

15:00 – 17:00

 

Pruské

25.3.

streda

16:00 – 17:30

Dulov

Tuchyňa

Pruské

26.3.

štvrtok

10:00 – 11:45

15:00 – 17:00

Horovce

Mikušovce

farský

Ilava

27.3.

piatok

10:00 – 11:45

17:00 – 19:00

 

 

10:00 – 11:30

15:00 – 17:00

Prejta

Dubnica nad Váhom

28.3.

sobota

9:00 – 12:00

14:30 – 17:00

 

Nová Dubnica

29.3.

nedeľa

14:00 – 17:00

 

14:00 – 17:00

Kolačín