Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Modlitba posv. ruženca v prírode

nedeľa 29. apríla, 14.00 – pri kaplnke na Chrasti medzi Tuchyňou a Pruským

nedeľa 6. mája, 14.00 – Horovce, pri kríži 

nedeľa 13. mája, 14.00 – Vršatské Podhradie, pri kaplnke na Brezovej

nedeľa 20. mája, 14.00 – Krivoklát, pri zvonici nad školou

nedeľa 27. mája, 14.00 –  pri kaplnke v Bohuniciach nad kaštieľom