Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Zvony nás pozývajú...

Zvony sú súčasťou nášho života viery. Zvony vítajú mladomanželov, prvoprijímajúce deti, biskupa, birmovancov, ale aj oznamujú, že niekto odišiel k Pánovi – zomrel.

Naši starí otcovia hovorievali, že hlas zvona je hlasom Božím. Zvony oznamujú, zvolávajú, vždy nám chcú niečo odkázať a stále majú čo povedať.

Mons. Viliam Judák počas liturgickej slávnosti svätenia zvonov v Nitre okrem iného pripomenul, že Cirkev používa zvony už od 7. storočia. Ďalej povedal: „Zvon má nás zvolávať do Božieho chrámu, kde sa stretávame so živým Kristom. Zaznieva aj pri smutných príležitostiach, keď sa lúčime s našimi zosnulými, ale zvon má aj rozbíjať temnotu hriechu a má nás viesť k Bohu.“

Aké máme zvony vo farskom kostole svätého Petra a Pavla? Najväčší zvon má meno svätý Peter, váži 920 kg a jeho základný tón je F. Druhý zvon nesie meno svätý Pavol, váži 440 kg a základný tón je A. Tretí nový zvon má meno svätý Jozef, váži 175 kg a základný tón je D. Tieto tri zvony sú nové. Štvrtý zvon je starý, volá sa Mária, váži 330 kg a základný tón je C. Ladenie F-A-C-D je slávnostný tón mariánskej piesne Salve Regina. Zvon svätého Pavla darovali kostolu kňazi rodáci.

V nedeľu 31. marca 1975 posvätil tri nové zvony priamo na veži Mons. Ján Pázstor, nitriansky biskup. Vtedajším správcom farnosti bol Dr. Štefan Grác. Zvony boli zhotovené pri 750. výročí založenia farnosti.

Každý deň nás zvon pozýva stretnúť sa aspoň na chvíľku počas dňa so živým Bohom. Zvon nám to pripomína o šiestej hodine ráno, na pravé poludnie a večer o siedmej hodine. Tento čas sa môžeme modliť modlitbu Anjel Pána alebo krátku modlitbu, ktorou ďakujme za náš život. Zvon má svoje srdce a chce naše srdce priblížiť k Bohu.

Text a foto: Ivan Kňaze