Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Zjavenie Pána - OZNAMY (6. 1. 2016)

Prežívame Milostivý rok milosrdenstva.

Dnešný deň môžeme v každej rodine predniesť trojkráľové požehnanie príbytku pri zažatej svieci. Text modlitby si môžete zobrať od miništrantov pri východe z kostola a pred obedom alebo kedykoľvek počas dňa sa spoločne pomodliť túto modlitbu.

Dnes po svätých omšiach je trojkráľová zbierka na akcie počas roka 2016. Z týchto peňazí budeme financovať autobusové spojenia na piatkové omše, prácu s deťmi, mládežou a rodinami v našej farnosti. Za vaše milodary srdečne ďakujeme.

V piatok o 17.30 hodine vás pozývame na celofarskú svätú omšu a adoráciu s vianočnými koledami. Pozývame všetkých farníkov, pôjde objednaný autobus o 16.30 z Mikušoviec.

Máme k dispozícii lístky na koncert kapely Boží šramot a zboru Gospel Family. Koncert bude piatok 8. januára o 19.00 hodine v kine PANOREX v Novej Dubnici. Lístky si môžete rezervovať na čísle správcu farnosti. (0905532597)

Ak niekto z farnosti cíti povolanie stať sa kňazom a slúžiť tak Bohu i ľuďom, môže sa ohlásiť na fare do konca januára.

Tombolu na farský ples môžete ešte priniesť zajtra. Výťažok z tomboly bude odovzdaný núdznym našej farnosti, ktorých anonymne určia účastníci plesu.

Pondelok, utorok a stredu budúci týždeň budú v Pruskom sväté omše večer a bude ich sláviť kňaz a biblista Rastislav Dvorový zo Svätej Zeme. Po svätých omšiach vás pozývame na sériu prednášok na tému :"Škandál milosrdenstva". Bude to rozbor Evanjelia podľa Lukáša. Program začne vždy svätou omšou o 17.30, potom bude nasledovať prednáška s diskusiou v pastoračnom centre. Pozývame všetkých, ktorým Biblia nie je ľahostajná a túžia viac preniknúť do jej odkazu...