Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Zjavenie Pána - OZNAMY (6. 1. 2016)

Prežívame Milostivý rok milosrdenstva.

Dnešný deň môžeme v každej rodine predniesť trojkráľové požehnanie príbytku pri zažatej svieci. Text modlitby si môžete zobrať od miništrantov pri východe z kostola a pred obedom alebo kedykoľvek počas dňa sa spoločne pomodliť túto modlitbu.

Dnes po svätých omšiach je trojkráľová zbierka na akcie počas roka 2016. Z týchto peňazí budeme financovať autobusové spojenia na piatkové omše, prácu s deťmi, mládežou a rodinami v našej farnosti. Za vaše milodary srdečne ďakujeme.

V piatok o 17.30 hodine vás pozývame na celofarskú svätú omšu a adoráciu s vianočnými koledami. Pozývame všetkých farníkov, pôjde objednaný autobus o 16.30 z Mikušoviec.

Máme k dispozícii lístky na koncert kapely Boží šramot a zboru Gospel Family. Koncert bude piatok 8. januára o 19.00 hodine v kine PANOREX v Novej Dubnici. Lístky si môžete rezervovať na čísle správcu farnosti. (0905532597)

Ak niekto z farnosti cíti povolanie stať sa kňazom a slúžiť tak Bohu i ľuďom, môže sa ohlásiť na fare do konca januára.

Tombolu na farský ples môžete ešte priniesť zajtra. Výťažok z tomboly bude odovzdaný núdznym našej farnosti, ktorých anonymne určia účastníci plesu.

Pondelok, utorok a stredu budúci týždeň budú v Pruskom sväté omše večer a bude ich sláviť kňaz a biblista Rastislav Dvorový zo Svätej Zeme. Po svätých omšiach vás pozývame na sériu prednášok na tému :"Škandál milosrdenstva". Bude to rozbor Evanjelia podľa Lukáša. Program začne vždy svätou omšou o 17.30, potom bude nasledovať prednáška s diskusiou v pastoračnom centre. Pozývame všetkých, ktorým Biblia nie je ľahostajná a túžia viac preniknúť do jej odkazu...