Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

ZÁKAZ BOHOSLUŽIEB V PLATNOSTI OD 19. 12. 2020 (IL, PU, PB)

Drahí veriaci,

na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Pov. Bystrici, platí pre okresy Ilava, Púchov a Považská Bystrica zákaz verejného slávenia bohoslužieb. Celé znenie vyhlášky nájdete TU:

https://drive.google.com/file/d/1sK4G276PyHR-xaVgO7icpNef_cXAF3XY/view?usp=sharing