Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Vianočné oblátky

Práve som dočítal poviedku od Martina Kukučína Vianočné oblátky. Zaujímalo ma, ako to všetko s oblátkami u nás na Slovensku bolo. Je príjemné vžívať sa do minulých dôb, do malebných slovenských dediniek, ktoré mali svoje čaro, a to hlavne počas Vianoc. Sneh, tvrdá práca, chudoba, ťažký život plný zvykov, ale veselosť tam nechýbala.

Pečenie oblátok bolo v tom období úlohou kňaza alebo učiteľa, ktorý to mal dokonca aj v zmluve na učiteľské miesto. Gazdinky už začiatkom adventu nosili učiteľovi suroviny na oblátky: mlieko, maslo, vajcia a múku. Mládenci sa postarali o drevo a oheň. Pieklo sa na otvorenom ohnisku buď na fare, alebo v škole. Na pečenie sa používala ťažká železná forma tzv. kliešte a pečenie bolo dosť náročné. Jedna takáto forma sa zachovala aj na fare v Bolešove. Pre každého obyvateľa dediny bolo treba upiecť dve až tri oblátky. Piecť sa začínalo na Luciu. Oblátky potom roznášali žiaci alebo miništranti po všetkých domoch. Dnes už máme elektrické formy, takže práca je oveľa ľahšia. Aj na našu faru nám priniesli potrebný materiál na pečenie oblátok: 200 kg múky z mlyna Bohunice a 20 kg masla z mliekarne Červený Kameň.

Oblátky pochádzajú z latinského slova „oblata“ – obetované, nám pripomínajú sväté prijímanie – Eucharistiu. Betlehem, kde sa narodil Ježiš Kristus doslova znamená „dom chleba“ a sám Ježiš o sebe vyhlásil: „Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.“ Pri poslednej večeri Ježiš vzal chlieb a povedal. „Toto je moje telo“. Vianočné oblátky sú podobné nekvasenému chlebu, ktorý Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní podal učeníkom z Emáuz a „oni ho spoznali pri lámaní chleba“.

Oblátky teda symbolizujú, že kresťania pristupujú k svätému prijímaniu.

Nikdy nám tak dobre nechutí ako práve na štedrú večeru. Jej štedrosť nám hovorí o štedrosti nášho Boha Otca. Niekedy sa jedáva s medom a cesnakom, aby bol človek dobrý ako med a zdravý. Cesnak bol považovaný za všeliek proti chorobám. Med je symbolom hojnosti a lásky. Niekde sa robia medom na čelo krížiky, aby boli dievčatá krásne a deťom, aby boli dobré ako med.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí chodili počas adventu na faru piecť vianočné oblátky a aj všetkým, ktorí ich potom roznášali do každej rodiny našej farnosti.

 

Ivan Kňaze