Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Sv. Rochus - litánie

Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a boji proti koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen.

Litánie k svätému Rochusovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Panna panien, oroduj za nás.
Svätý Rochus, veľkodušný ochranca ľudstva, oroduj za nás
Svätý Rochus, veriaci učeník Ježiša Krista, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý nosil vo svojom tele znamenie kríža, oroduj za nás
Svätý Rochus, v ktorom neustále prežívala Vášeň, oroduj za nás
Svätý Rochus, so srdcom zapáleným ohňom dobročinnosti, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si rozdal svoj majetok chudobným, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si obetoval svoj život núdznym, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si uzdravil nakazených, vierou v lásku k Ježišovi Kristovi, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si sa snažil v živote uľaviť chorým, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si slúžil malomocným s horlivosťou a hrdinskou odvahou, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si znakom kríža zastavoval mor, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si pred nákazou zachránil veľa miest, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si bol tiež zasiahnutý morom, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si sa stal vzorom trpezlivosti pre obete moru, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si sa zázračne uzdravil, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si bol napriek svojej nevine hanobený, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorého nechali uväzniť, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si zvyšok života strávil vo väzení ako previnilec, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si bol koncilom svätorečený v boji proti moru, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorého Ježiš Kristus korunoval slávou a cťou, oroduj za nás
Svätý Rochus, náš spoločník na púti životom, oroduj za nás
Svätý Rochus, spoločník nás veriacich, oroduj za nás
Svätý Rochus, patrón tých, ktorí veria, oroduj za nás
Svätý Rochus, svätý medzi svätými, oroduj za nás
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Prosme, nech Pán milostivo zhliadne na príhovor sv. Rochusa na naše rodiny, ochráni ich pred koronavírusom, zastaví šírenie tohto vírusu, a všetkých postihnutých zachová pri živote, ak je to v súlade s Jeho vôľou. Nech sa postihnuté krajiny s dôverou utiekajú k Pánovi, ľudia nech zjednajú nápravu vo svojich životoch a vydajú sa na cestu pokánia. (Môžeme pridať desiatok ruženca.)