Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

SV. CYRILA A METODA - OZNAMY (5.7.2020)

 

Liturgický kalendár

Pondelok 6.7.

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice

ľub. spomienka

Sobota 11.7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

sviatok

Dnes je zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

Úprimná vďaka patrí všetým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričili o dôstojné slávenie slávnosti prvého sv. prijímania v Dulove. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení! I naďalej sprevádzajme tieto deti svojimi modlitbami a dobrým príkladom. 

V stredu pozývame malých florbalistov do farskej telocvične. Od 18.00 do 19.00 si budú môcť zahrať florbal pod dohľadom animátora. Veková hranica je 11 rokov.  

Birmovancov pozývame na sv. omšu v piatok (10.7.) o 17.30, po ktorej bude spoločné stretnutie v skupinách. Prosíme vás, aby ste birmovancom nechali priestor v prvých dvoch sektoroch lavíc. Po sv. omši bude adorácia, ktorú obetujeme za birmovancov. Srdečne ste pozvaní!

Dňa 11. 7. 2020 sa uskutoční “Sobota Božieho milosrdenstva na hore Butkov”. Sv. omša bude slávená o 12.00 v Skalnom sanktuáriu. Celý program dňa nájdete na plagáte vo výveske. 

Počas leta bude tzv. prázdninový režim. Sv. omše budú podľa rozpisu. Štvrtková ranná a sobotná večerná sv. omša budú bývať počas prázdnin vo františkánskom kostole.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Ondrej Karas z L. Rovní a Alena Slováková z Brna. Tomáš Šimonffy zo Savčiny a Lucia Dadová zo Savčiny. Jakub Šagát z Dubnice nad Váhom a Adriana Suchánková z Dubnice nad Váhom. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. 

V sobotu: 1. augusta 2020 sa vo farnosti Rajecká Lesná uskutoční Fatimská sobota Ilavského dekanátu, na ktorú chceme v predstihu srdečne pozvať nielen mariánskych ctiteľov, ale všetkých veriacich, miništrantov, birmovancov, mladých a deti. Fatimská sobota začína o 17.15 modlitbou svätého ruženca a vrcholí svätou omšou o 18.00. V túto sobotu večerná svätá omša v našej farnosti nebude. Od budúcej nedele bude možnosť zapísať sa v sakristii farského kostola.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 5, p. Emília Machalová. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30 fr.

17.30

17.45 fr.

7.20

10.15

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

 

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

 

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole

Pondelok:    Za zdravie a B. pomoc pre Simonku

Utorok:         + Pavol, Otília, deti a vnuci

Streda:         + Jozef, Vladimír, Jozef

Štvrtok:         Za zdravie a B. požehnanie pre Jarmilu pri dožití 65 rokov

Piatok:         + Helena a rodičia

Sobota:         + Otília (pohreb 29.6)

Nedeľa:         7.20 - na úmysel 10.15 - za farnosť