Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

PÔSTNY ČAS PRE DETI A RODINY SO SVÄTÝM PÍSMOM

 

Pozývame deti a rodiny prežiť pôstny čas so Svätým Písmom. Rozpis čítaní zo Svätého Písma na príslušný deň, dobré skutky a aj to, čoho sa môžete počas pôstu zriecť, nájdete v kostole (pri kríži pred ambonou) alebo v prílohe tohto oznamu.


Všetko, čo sa deťom podarí počas týždňa splniť, si zaznačia a v nedeľu vhodia daný počet "skutkov – farebných guličiek" do preskleného kríža. Gulička bielej farby je za čítanie Sv. Písma počas dňa, zelená gulička zase za dobrý skutok a fialová farba guličky za zrieknutie sa. V rozpise sú aj prázdne políčka, do ktorých si môžu deti doplniť vlastný dobrý skutok, či niečo, čoho sa vzdali počas dňa.

Prežime pôstny čas spolu ako rodina, dospelí s deťmi a tak sa spoločne pripravme na sviatky Veľkej noci modlitbou, pôstom a skutkami milosrdenstva.