Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Pastoračné centrum JONATÁN

 

Od 01.01.2020 dochádza k zmene podmienok pri poskytovaní ubytovania v Pastoračnom centre Jonatán (ďalej iba "PCJ"). V prípade záujmu o ubytovanie je potrebné kontaktovať osobu, zodpovednú za PCJ prostredníctvom emailu alebo telefonicky. 
Email: jonatan@gmail.com, 
telefonický kontakt: 0910 852 424.

Na rezerváciu termínov je mobilné číslo dostupné iba počas pracovných dní v čase od 08:00 do 14:00 hod. Žiadame o rešpektovanie tohto času!

 

Všeobecné informácie o PCJ

Kapacita PCJ je 48 osôb, počet izieb je 14. Súčasťou PCJ je jedáleň (dá sa využiť aj ako spoločenská miestnosť), kuchyňa, telocvičňa, „modlitebňa“, prednášková miestnosť.
Strava počas pobytu v PC nie je zabezpečovaná! Kuchyňa slúži na prípravu občerstvenia, raňajok a večere. Na tento účel je kuchyňa vybavená dostatočným množstvom potrebného inventáru. Obedy a večere je možné zabezpečiť v miestnych reštauráciách.

Ubytovanie sa rezervuje prostredníctvom objednávacieho formulára. Prihlasovací formulár nájdete na tomto linku 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbFTK9FUCj7nDBJuPi8WKr-XclUq_m1t8L5gEBKYcpXqGwfw/viewform?fbclid=IwAR0KkS2nC4x1TsQSM3KtPCDNe_p1hzMzMVaqB1OsxEboIr7I2DhK4rRHVhc

Všetky termíny budú zaznamenané v Kalendári obsadenosti PCJ, ktorý bude pravidelne aktualizovaný, aby v ňom bolo možné overiť voľné termíny. Kalendár nájdete na tomto linku
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=jonatanpruske%40gmail.com&ctz=Europe%2FPrague&fbclid=IwAR1Z3TKLWlnE7xddyl0xxyXKKEBSo-nVToYtFSVyW07zryHjj2aob2wOiDg

CENNÍK UBYTOVANIA OD 01.01.2020
 

Dieťa do 3 rokov bez lôžka 3 € /deň
Dieťa do 10 rokov s lôžkom 10 € /deň
Dospelý a dieťa nad 10 rokov 13 € /deň

 

K jednotkovej cene za ubytovanie sa pripočítava paušálna platba
nasledovne:

Pri obsadenosti PCJ do 20 lôžok 15 €
Pri obsadenosti PCJ 21-35 lôžok 20 €
Pri obsadenosti PCJ 36-48 lôžok 25 €
Pri obsadenosti PCJ nad 48 lôžok 30 €

 

PCJ bolo vybudované z  darov veriacich, sponzorov a  na jeho vybudovaní sa významnou
mierou podieľalo množstvo dobrovoľníkov i  duchovných otcov z  farnosti Pruské a  okolia.
Už dlhé roky slúži ľuďom z  celého Slovenska, aby tu načerpali duchovné sily i  fyzicky
zrelaxovali. Finančné prostriedky, získané z ubytovania sú používané na zabezpečenie riadneho chodu a prevádzky PCJ, na jeho neustálu údržbu a vytváranie zdrojov na jeho obnovu.