Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Pastoračné centrum JONATÁN

V prípade záujmu o ubytovanie v Pastoračnom centre Jonatán (ďalej iba "PCJ") je potrebné kontaktovať osobu, zodpovednú za PCJ prostredníctvom emailu alebo telefonicky. 
Email: jonatanpruske@gmail.com
telefonický kontakt: 0948 773 715

Na rezerváciu termínov je mobilné číslo dostupné iba počas pracovných dní v čase od 08:00 do 14:00 hod. Žiadame o rešpektovanie tohto času!

Všeobecné informácie o PCJ

Kapacita PCJ je 45 osôb, počet izieb je 14. Súčasťou PCJ je jedáleň (dá sa využiť aj ako spoločenská miestnosť), kuchyňa, telocvičňa, „modlitebňa“ (v štádiu prípravy) a prednášková miestnosť 
Strava počas pobytu v PC nie je zabezpečovaná! Kuchyňa slúži na prípravu občerstvenia, raňajok a večere. Na tento účel je kuchyňa vybavená dostatočným množstvom potrebného inventáru. Obedy a večere je možné zabezpečiť v miestnych reštauráciách.

Ubytovanie sa rezervuje prostredníctvom objednávacieho formulára. Prihlasovací formulár nájdete na tomto linku 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbFTK9FUCj7nDBJuPi8WKr-XclUq_m1t8L5gEBKYcpXqGwfw/viewform?fbclid=IwAR0KkS2nC4x1TsQSM3KtPCDNe_p1hzMzMVaqB1OsxEboIr7I2DhK4rRHVhc

Všetky termíny budú zaznamenané v Kalendári obsadenosti PCJ, ktorý bude pravidelne aktualizovaný, aby v ňom bolo možné overiť voľné termíny. Kalendár nájdete na tomto linku
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=jonatanpruske@gmail.com&ctz=Europe/Prague&fbclid=IwAR1Z3TKLWlnE7xddyl0xxyXKKEBSo-nVToYtFSVyW07zryHjj2aob2wOiDg&pli=1

CENNÍK UBYTOVANIA - platí do 31.12.2024. 

(Poznámka: ak chcete rezervovať termín na rok 2025, je to možné, upozorňujeme však, že cenník na rok 2025 sa bude na konci roka 2024 upravovať a meniť). 

 

UBYTOVANIE *

 

Zima

Leto

Dieťa do 3 rokov bez lôžka

3 EUR

2 EUR

Dieťa do 10 rokov s lôžkom

10 EUR

9 EUR

Dospelý a dieťa nad 10 rokov

13 EUR

12 EUR

 

Prenájom priestorov bez ubytovania

 

1 víkend

Deň

07:00 – 21:00 hod.

1 hod.

PIA 16:00 hod.
NED 13:00 hod.

PON – ŠTV

PIA – NED

PON – ŠTV

PIA – NED

Celé PCJ

250 EUR

100 EUR

130 EUR

Telocvičňa

60 EUR

20 EUR

30 EUR

6 EUR

8 EUR

Suterén novej

budovy

80 EUR

25 EUR

35 EUR

Paušálna platba pre ubytovaných – 30 EUR**

*          Zima    01.10 – 30.04.
            Leto     01.05. – 30.09.

** Paušálna platba – platba za upratovanie a servis súvisiaci s ubytovaním, platí len pre ubytovaných hostí (za celú skupinu).

Z hygienického hľadiska je nevyhnutné, aby ubytovaní  používali plachty na posteľ a obliečky na periny! 


PCJ bolo vybudované z  darov veriacich, sponzorov a  na jeho vybudovaní sa významnou mierou podieľalo množstvo dobrovoľníkov i  duchovných otcov z  farnosti Pruské a  okolia. Už dlhé roky slúži ľuďom z  celého Slovenska, aby tu načerpali duchovné sily i  fyzicky zrelaxovali. Finančné prostriedky, získané z ubytovania sú používané na zabezpečenie riadneho chodu a prevádzky PCJ, na jeho neustálu údržbu a vytváranie zdrojov na jeho obnovu.