Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

On je živý 2021

Komunita Emanuel organizujeme už 26. rok podujatie: On je živý!

Ide o víkendové stretnutie (10-12. 9.2021) pre 100 mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici, kde majú možnosť zažiť praktické workshopy, skupinky zdieľania, sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, večer milosrdenstva ale aj  evanjelizáciu v Banskej Bystrici.

Viac info na:

https://www.onjezivy.sk/

https://www.emanuel.sk/