Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA | 23.01.2022 | ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA | 14:00 – 17.00

 

„Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). 

Svätý otec František v roku 2019 apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil 3. cezročnú nedeľu ako Nedeľu Božieho slova. Apoštolský list sa začíta citátom z evanjelia podľa Lukáša: Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu.

V tomto apoštolskom liste vysvetlil dôvody a ciele, prečo ustanovil Nedeľu Božieho slova. Pripomína konanie samotného zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, ktorý sa zjavil zhromaždeným apoštolom, lámal s nimi chlieb a otváral ich myseľ pre porozumenie Svätého písma.

 

Link na sledovanie je tu: https://www.youtube.com/watch?v=STh6IDwM4VM