Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

MODLITBA ZA POKOJ V NÁRODE

 

Konferencia biskupov Slovenska zaslala na Nedeľu Zoslania Ducha svätého Modlitbu za pokoj v národe.

 

MODLITBA ZA POKOJ V NÁRODE

Všemohúci Bože,ty si stvoril ľudí, aby v pokoji žili na Zemi a zveľaďovali všetko,
čím si naplnil ich život; všetkých si chránil pred zlom a viedol v pokoji;

vypočul si tých, čo ti s dôverou prednášali svoje prosby, 

a požehnával si každého, kto v pokore žiadal o tvoju milosť.

Preto ti dnes s dôverou predkladáme túto modlitbu za našu krajinu:

aby v nej vzájomný dialóg a túžba po spravodlivosti  zvíťazili nad ohováraním a korupciou;

aby naši verejní predstavitelia spojili sily v boji so zlom a každou neprávosťou;

aby sme všetci hľadali spoločné dobro, zastali sa najslabších, pomohli chudobným

a žili jeden pre druhého ako členovia veľkej rodiny, ktorej pravý domov nájdeme

len v tebe, nebeský Otče. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.