Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

LOCKDOWN 25. 11. 2021

Od polnoci 25. 11. 2021 platí v SR opäť núdzový stav a s tým spojený zákaz vychádzania za účelom zníženia mobility, kvôli zastaveniu prudkého šírenia pandémie, v snahe zabrániť kolapsu nemocníc.

Z tohto dôvodu sa od 25. 11. 2021 až do odvolania rušia všetky verejné sv. omše a iné liturgické slávenia v našej farnosti, okrem výnimiek stanovených v opatreniach.

O VŠETKÝCH ZMENÁCH BUDETE INFORMOVANÍ! ÚMYSLY SV. OMŠÍ BUDÚ SLUŽENÉ TAK, AKO BOLI VYHLÁSENÉ. 

PRE NEMOŽNOSŤ ZÚČASTNIŤ SA SV. OMŠE V NEDEĽU A PRIKÁZANÝ SVIATOK JE V PLATNOSTI DIŠPENZ OD FYZICKEJ ÚČASTI (PRI ZACHOVANÍ SI ÚČASTI PROSTREDNÍCTVOM KATOLÍCKYCH MEDIÍ (LUX, LUMEN).

ZDROJ: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211119036