Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Le tour de Pominovec

 Všetky cesty vedú do Ríma, ale v poslednú tohtoročnú augustovú nedeľu viedlo všetkých cyklistov na tradičnú už desiatu cyklistickú púť, na miesto s veľkou duchovnou a historickou hodnotou, k oslave patrocínia Pominovského kostolíka zasväteného mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa.

Putovali sem mužovia a ženy, deti, ľudia z rôznych miest a obcí. Hoci je kostolík v Pominovci starobylým liturgickým miestom, miestom úplného pokoja a ticha, ukázalo sa, že je predovšetkým miestom živého Boha na zemi. Svedčí o tom aj fakt, že toto miesto po prvýkrát oficiálne navštívil žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Na slávnostnej svätej omši, ktorá sa začala o 11-tej hodine, nás všetkých otec biskup vo svojom príhovore vyzval k tomu, aby sme nestratili slobodu. Lebo hoci žijeme v demokratickej spoločnosti, často slobodu strácame tým, že nežijeme pre pravdu, ako to robil sv. Ján Krstiteľ. Tým umožňujeme mocným tohto sveta, aby nás manipulovali. Veď načo máme rozum, ak nie na to, aby sme vedeli poznať dobro ako dobro a zlo ako zlo? 

Spolu s otcom biskupom koncelebrovali sv. omšu aj správca farnosti Bolešov Štefan Kľúčik a ďalších šesť kňazov, tajomník otca biskupa Peter Švec, rodák z Bolešova Peter Kuljaček, rodák z Kameničian Jozef Šelinga, správca farnosti Pruské Ivan Kňaze, kaplán z Pruského František Mikuláš či kaplán Karol Vallo z Beluše. Medzi pútnikmi bol aj správca farnosti Lednica Patrik Sojčák.

Aj napriek nepriaznivému počasiu prišlo do Pominovca 1447 cyklistov zo 65 miest a obcí Slovenska a Čiech. Najďalej to mal cyklista z Brna. Najviac, 164 cyklistov, bolo z Bolešova, medzi ktorých boli započítaní aj miestny správca, otec biskup a tajomník biskupa, ktorí z bolešovskej fary išli tiež na bicykloch. Najmladší cyklista Peťko mal 3 mesiace. Cyklopúte sa zúčastnili aj veriaci z farnosti Pruské. Na čele „pelotónu“ bol so zeleným trikotom kaplán Fratišek Mikuláš, ktorý najskôr udelil požehnanie všetkým pútnikom.

Každý pútnik si tak „odniesol“ nielen svoj biskupom požehnaný bicykel, ale aj nálepku sv. Krištofa, ktorú dostával každý, kto na púť prišiel.

A tak sv. Krištof, oroduj za nás a sprevádzaj nás vždy, aj na ceste do Pominovca, a Kristus, ktorého nosíš, nech je vždy tým hlavným cieľom pre každého z nás.

Dominika Faturíková