Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Kvetná nedeľa - oznamy (29. 3. 2015)

Budúca nedeľa je VEĽKONOČNÁ. Po svätých omšiach bude veľkonočná ofera. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať. Na Veľkonočnú nedeľu bude svätá omša v Krivokláte o 9.00 hodine a vo Vršatskom Podhradí o 10.30 hodine.

Dnes navečer o 19.00 hodine bude vo františkánskom kostole krížová cesta, ktorú si pripravila mládež našej farnosti a DS Hugo.

Príležitosť ku svätej spovedi bude ešte v Pruskom v pondelok od 18.00 do 19.30 hodiny.

Veľkonočné Trojdnie budeme sláviť v kostoloch Pruské, Horovce a Mikušovce. Slávenia budú všade v rovnakých časoch. Zelený štvrtok 17.30, Veľký piatok 15.00, Biela sobota 19.20.

Na Veľký piatok o 20.00 hodine vás pozývame na krížovú cestu v uliciach Pruského. Začneme pri františkánskom kostole. Krížovú cestu ukončíme vo farskom kostole poklonou svätému krížu.

Boží hrob bude v Pruskom otvorený od piatku večera až do soboty večera nepretržite aj v noci. V Horovciach a Mikušovciach v piatok do 19.30 a v sobotu od 10.00 hodiny.

Ďakujeme všetkým, ktorí včera pomohli pri upratovaní kostola a aj peknému počtu tých, ktorí prijali sviatosť zmierenia. Je dobré, že aj birmovanci prišli v peknom počte. Všetci ste na každej svätej omši pozvaní prijať Ježiša vo svätom prijímaní.

Záujemci o púť do Medžugoria nech do konca marca prinesú zálohu 100 Eur s menom, adresou, telefónnym číslom a rokom narodenia. Sú ešte voľné miesta – môžete sa prihlásiť.

19. apríla organizujeme výlet mládeže a birmovancov do Prahy.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

17.30

15.00

19.20

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

 

 

17.30

15.00

19.20

9.0o

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

17.30

15.00

19.20

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

 

 

9.0o

Krivoklát

 

 

 

 

 

 

9.0o

Vrčatec

 

 

 

 

 

 

10.3o