Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

KRST KRISTA PÁNA| 09.01.2022 | sv. omša online | 10:15

 

Prichádza mocnejší, ako som ja, hovorí Ján; on vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

V dnešný sviatočný deň prijmite naše pozvanie na spoločné slávenie Eucharistie v nedeľu krstu Krista Pána. Svätá omša z farského kostola sv. Petra a Pavla začne ako zvyčajne o 10:15 hod.

Prenos svätej omše môžete sledovať po kliknutí na tento odkaz: https://youtu.be/2_o9R6l0xkw