Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

KRISTA Kráľa - OZNAMY (26. 11. 2017)

Budúcou 1. adventnou nedeľou začíname duchovnú prípravu na Vianoce. Budeme požehnávať adventné vence - spoločný pre kostol, ale aj pre rodiny. Svoje vence môžete položiť na začiatku svätej omše pred obetný stôl.

Aj v tomto roku budeme počas Vianoc koledovať DOBRÚ NOVINU, a tým pomáhať deťom vo farnostiach v Afrike, kde sa majú oveľa horšie ako my tu na Slovensku. Rodiny, ktoré chcete, aby vás koledníci navštívili, nahláste adresu v sakristii. Stretnutie koledníkov bude v Pruskom budúcu nedeľu o 14.00 vo farskej klubovni a v Bohuniciach budúcu sobotu o 14.00 v starej škole.

Pozývame vás na svätú spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca december:

Horovce: hodinu a pol pred svätou omšou (svätá omša - utorok 17.30)

Vršatec: pol hodinu pred svätou omšou (svätá omša - streda 6.30)

Krivoklát: pol hodinu pred svätou omšou (svätá omša - pondelok 17.30)

Bohunice: pondelok od 16.30 (svätá omša - pondelok 17.30)

Podvažie: utorok od 18.00, Savčina: utorok od 18.30

Dulov: hodinu a pol pred svätou omšou (svätá omša - štvrtok 17.30)

Pruské: pred rannými svätými omšami a v piatok od 15.30

Štvrtok 21. decembra bude vianočná svätá spoveď, takže môžete sa rozhodnúť, kedy ísť a prijať Božie odpustenie.

V rámci piatkového večera nám život saleziána blahoslaveného Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania, predstaví jeho spolubrat don Jozef Luscoň SDB. Ako každý piatok, tak aj teraz bude celofarská svätá omša o 17.30 v Pruskom s autobusom o 16.30 z Mikušoviec. Počas celého dňa bude vystavená Sviatosť Oltárna.

Chorých a nevládnych budeme spovedať v tomto týždni: Bohunice pondelok od 8.00, Horovce a Dulov vo štvrtok a Pruské tak isto vo štvrtok. Bude to už svätá spoveď k Vianociam,  ak chcete ešte niekoho nahlásiť, kto nechodí pravidelne, tak môžete po svätej omši alebo sms-kou. (0905/532597)

V sobotu budeme sláviť fatimskú sobotu, začíname ružencom v Dulove o 7.00 a v Pruskom o 17.00 hodine.

Budúcu nedeľu po svätých omšiach je celoslovenská zbierka na charitu.

V piatok po sv.omši a prednáške sa môžete zapojiť do modlitby sv. ruženca za odmietnutie Istanbulského dohovoru Slovenskou republikou, ktorý je v rozpore s kresťanskými hodnotami. Kto má záujem o viac informácií o tomto dohovore, nájde ich v informačnom letáku pri východe z kostola.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

17.30 r

6.3o

17.30 r

6.3o

6.3o

6.3o

17.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

17.3o

 

16.30 r

 

 

9.0o

Dulov

 

17.00 r

 

17.3o

 

 

8.00

Vršatec

 

 

6.3o

 

 

 

 

Krivoklát

17.3o

 

 

 

 

 

 

Bohunice

17.3o