Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Kňazi od roku 1914:

Správcovia farnosti a farári v Pruskom od roku 1914:

 

 1. 1914 - 1935 - Štefan Gallo

 2. 1935 - 1950 - Štefan Kalina

 3. 1950 - 1952 - Štefan Kosper

 4. 1952 - 1957 - Michal Boleček

 5. 1957 - 1959 - Jozef Pitek

 6. 1959 - 1967 - Ondrej Závodský

 7. 1967 - 1982 - Štefan Grác

 8. 1982 - 1989 - Ladislav Herman

 9. 1989 - 1994 - Vladimír Šupa

 10. 1994 - 1996 - Pavol Herud

 11. 1996 - 2008 - Jozef Pavlásek

 12. 2008 - 2018 - Ivan Kňaze

 13. 2018 - 2019 - Richard Folučka

 14. 2019 - Ján Rusnák

 

Kapláni vo farnosti Pruské od roku 1970:

 1. 1970 – 1972 Jozef Stanček

 2. 1972 – 1974 Bernardín Šipkovský

 3. 1972 – 1974 Ferdinand Martiš

 4. 1974 – 1975 Vojtech Valent

 5. 1974 – 1976 Pavol Moravec

 6. 1975 – 1976 Bohuslav Mošat'

 7. 1976 – 1978 Daniel Dian

 8. 1976 – 1978 Jozef Oprala

 9. 1978 – 1979 Jozef Pavlásek

 10. 1979 – 1982 Pavol Trnka

 11. 1982 – 1985 Dominik Brňák

 12. 1985 – 1986 Ľubomír Zedník

 13. 1986 – 1989 Milan Záujec

 14. 1989 – 1990 Michal Kopecký

 15. 1990 Tibor Borovský

 16. 1990 – 1991 Štefan Hodál

 17. 1991 – 1992 Pavol Mazúch

 18. 1992 – 1993 Ján Hrabovský

 19. 1993 František Kováč

 20. 1993 – 1996 Pavol Špita

 21. 1996 – 1997 Peter Klech

 22. 1997 – 1998 Peter Korenčiak

 23. 1998 – 2000 Ján Čepela

 24. 1999 † Štefan Dzurianik

 25. 2000 – 2001 Peter Holbička

 26. 2000 Peter Kičin

 27. 2000 – 2001 Peter Maruna

 28. 2001 – 2002 Peter Mikuš

 29. 2001 – 2002 Jozef Holka

 30. 2002 – 2003 Radoslav Gazdík

 31. 2002 Juraj Sedláček

 32. 2003 Radovan Petrek

 33. 2003 – 2005 Michal Majerčík

 34. 2003 – 2004 Emil Kresáň

 35. 2004 – 2007 Eduard Lazo

 36. 2005 – 2006 Radovan Čulák

 37. 2006 – 2007 Milan Polák

 38. 2007 – 2011 Ľubomír Matúška

 39. 2008 – 2011 Albín Brachtýr

 40. 2011 – 2012 Dušan Pecko

 41. 2011 – 2013 Igor Škrabák

 42. 2012 – 2015 František Mikuláš

 43. 2015 Marián Babjak

 44. 2015 – 2019 Pavol Ďurana

 45. 2019 – Jozef Kocifaj

 

 

Modlitba za kňazov

 

Pane Ježišu, Ty si chcel dať Cirkvi vo svätom Jánovi Márii Vianneyovi živý obraz Teba a zosobnenie Tvojej pastierskej lásky. Pomôž nám, aby sme v jeho spoločnosti a vedení jeho príkladom, dobre prežili tento Rok kňazov.

Daj, aby sme sa od svätého farára z Arsu naučili, ako nachádzať radosť z toho, že budeme dlho zotrvávať v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou; aké jednoduché je Tvoje Božie Slovo, ktoré nás každý deň vedie; s akou nežnosťou Tvoja láska prijíma kajúcich hriešnikov; aké posilňujúce je dôveryplné oddanie sa tvojej Najsvätejšej Nepoškvrnenej Matke; aké je nevyhnutné ostražito bojovať proti zlu.

Pane Ježišu, daj, aby sa naši mladí podľa príkladu svätého arského farára naučili, aká potrebná, pokorná a slávna je kňazská služba, ktorú chceš zveriť tým, čo sa otvoria Tvojmu volaniu.

Daj, aby sa v našich spoločenstvách, podobne ako kedysi v Arse, diali zázraky milosti, ktoré konáš, keď kňaz dokáže priniesť lásku do svojej farnosti.

Daj, aby láska našich pastierov živila a zapaľovala lásku všetkých veriacich, aby boli prijaté a uskutočnené všetky povolania a charizmy darované Tvojím Svätým Duchom.

No predovšetkým, Pane Ježišu, daj nám zápal a pravdivosť srdca, aby sme sa všetci mohli obracať na Tvojho Nebeského Otca rovnakými slovami, aké používal svätý Ján Mária Vianney, keď sa modlieval:

 

„Milujem Ťa, Bože môj, a mojou jedinou túžbou je milovať Ťa až do posledného dychu môjho života. Milujem Ťa, Bože môj, nekonečne hodný milovania, a radšej chcem zomrieť milujúc Ťa, ako žiť čo i len okamih bez toho, aby som Ťa miloval. Milujem Ťa, Pane, a prosím Ťa len o jednu milosť, aby som Ťa mohol milovať večne... Bože môj, ak môj jazyk nemôže v každej chvíli povedať, že Ťa milujem, chcem, aby Ti to opakovalo moje srdce pri každom mojom dychu. Milujem Ťa, môj Božský Spasiteľ, pretože si bol za mňa ukrižovaný; a pretože mi umožňuješ, aby som bol za Teba ukrižovaný tu na zemi. Môj Bože, obdaruj ma milosťou, aby som zomrel s láskou k Tebe a pritom cítil, že Ťa milujem“.

Amen.