Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Kňazi od roku 1914:

Správcovia farnosti a farári v Pruskom od roku 1914:

 

 1. 1914 - 1935 - Štefan Gallo

 2. 1935 - 1950 - Štefan Kalina

 3. 1950 - 1952 - Štefan Kosper

 4. 1952 - 1957 - Michal Boleček

 5. 1957 - 03/1958 - Jozef Pitek

 6. 03/1958 - 1967 - Ondrej Závodský

 7. 1967 - 1982 - Štefan Grác

 8. 1982 - 1989 - Ladislav Herman

 9. 1989 - 1994 - Vladimír Šupa

 10. 1994 - 1996 - Pavol Herud

 11. 1996 - 2008 - Jozef Pavlásek

 12. 2008 - 2018 - Ivan Kňaze

 13. 2018 - 2019 - Richard Folučka

 14. 2019 - Ján Rusnák

 

Kapláni vo farnosti Pruské od roku 1970:

 1. 1970 – 1972 Jozef Stanček

 2. 1972 – 1974 Bernardín Šipkovský

 3. 1972 – 1974 Ferdinand Martiš

 4. 1974 – 1975 Vojtech Valent

 5. 1974 – 1976 Pavol Moravec

 6. 1975 – 1976 Bohuslav Mošat'

 7. 1976 – 1978 Daniel Dian

 8. 1976 – 1978 Jozef Oprala

 9. 1978 – 1979 Jozef Pavlásek

 10. 1979 – 1982 Pavol Trnka

 11. 1982 – 1985 Dominik Brňák

 12. 1985 – 1986 Ľubomír Zedník

 13. 1986 – 1989 Milan Záujec

 14. 1989 – 1990 Michal Kopecký

 15. 1990 Tibor Borovský

 16. 1990 – 1991 Štefan Hodál

 17. 1991 – 1992 Pavol Mazúch

 18. 1992 – 1993 Ján Hrabovský

 19. 1993 František Kováč

 20. 1993 – 1996 Pavol Špita

 21. 1996 – 1997 Peter Klech

 22. 1997 – 1998 Peter Korenčiak

 23. 1998 – 2000 Ján Čepela

 24. 1999 † Štefan Dzurianik

 25. 2000 – 2001 Peter Holbička

 26. 2000 Peter Kičin

 27. 2000 – 2001 Peter Maruna

 28. 2001 – 2002 Peter Mikuš

 29. 2001 – 2002 Jozef Holka

 30. 2002 – 2003 Radoslav Gazdík

 31. 2002 Juraj Sedláček

 32. 2003 Radovan Petrek

 33. 2003 – 2005 Michal Majerčík

 34. 2003 – 2004 Emil Kresáň

 35. 2004 – 2007 Eduard Lazo

 36. 2005 – 2006 Radovan Čulák

 37. 2006 – 2007 Milan Polák

 38. 2007 – 2011 Ľubomír Matúška

 39. 2008 – 2011 Albín Brachtýr

 40. 2011 – 2012 Dušan Pecko

 41. 2011 – 2013 Igor Škrabák

 42. 2012 – 2015 František Mikuláš

 43. 2015 Marián Babjak 

 44. 2015 – 2019 Pavol Ďurana

 45. 2019 – 2023 Jozef Kocifaj

 46. 2023 až doteraz Peter Nečeda 

 

 

Modlitba za kňazov

 

Pane Ježišu, Ty si chcel dať Cirkvi vo svätom Jánovi Márii Vianneyovi živý obraz Teba a zosobnenie Tvojej pastierskej lásky. Pomôž nám, aby sme v jeho spoločnosti a vedení jeho príkladom, dobre prežili tento Rok kňazov.

Daj, aby sme sa od svätého farára z Arsu naučili, ako nachádzať radosť z toho, že budeme dlho zotrvávať v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou; aké jednoduché je Tvoje Božie Slovo, ktoré nás každý deň vedie; s akou nežnosťou Tvoja láska prijíma kajúcich hriešnikov; aké posilňujúce je dôveryplné oddanie sa tvojej Najsvätejšej Nepoškvrnenej Matke; aké je nevyhnutné ostražito bojovať proti zlu.

Pane Ježišu, daj, aby sa naši mladí podľa príkladu svätého arského farára naučili, aká potrebná, pokorná a slávna je kňazská služba, ktorú chceš zveriť tým, čo sa otvoria Tvojmu volaniu.

Daj, aby sa v našich spoločenstvách, podobne ako kedysi v Arse, diali zázraky milosti, ktoré konáš, keď kňaz dokáže priniesť lásku do svojej farnosti.

Daj, aby láska našich pastierov živila a zapaľovala lásku všetkých veriacich, aby boli prijaté a uskutočnené všetky povolania a charizmy darované Tvojím Svätým Duchom.

No predovšetkým, Pane Ježišu, daj nám zápal a pravdivosť srdca, aby sme sa všetci mohli obracať na Tvojho Nebeského Otca rovnakými slovami, aké používal svätý Ján Mária Vianney, keď sa modlieval:

 

„Milujem Ťa, Bože môj, a mojou jedinou túžbou je milovať Ťa až do posledného dychu môjho života. Milujem Ťa, Bože môj, nekonečne hodný milovania, a radšej chcem zomrieť milujúc Ťa, ako žiť čo i len okamih bez toho, aby som Ťa miloval. Milujem Ťa, Pane, a prosím Ťa len o jednu milosť, aby som Ťa mohol milovať večne... Bože môj, ak môj jazyk nemôže v každej chvíli povedať, že Ťa milujem, chcem, aby Ti to opakovalo moje srdce pri každom mojom dychu. Milujem Ťa, môj Božský Spasiteľ, pretože si bol za mňa ukrižovaný; a pretože mi umožňuješ, aby som bol za Teba ukrižovaný tu na zemi. Môj Bože, obdaruj ma milosťou, aby som zomrel s láskou k Tebe a pritom cítil, že Ťa milujem“.

Amen.