Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Kanonická vizitácia našej farnosti v stredu 28.10. 2015

V stredu (28.10.2015) našu farnosť navštívi otec biskup Tomáš v rámci kánonickej vizitácie farnosti. Program začne o 8.30 hodine na fare spoločnou modlitbou kňazov a biskupa. Dopoludnia navštívi pán biskup Centrum sociálnych služieb vo františkánskom kláštore, ďalej firmu EKONPART, ktorá vedie účtovníctvo farnosti, základnú školu a bude mať obed so starostami jednotlivých obcí našej farnosti.

Popoludní navštívi kostoly, a to nasledovne: 14.00 – kostol v Dulove, 14.30 – kostol v Horovciach, 15.00 – kostol v Tuchyni, 15.30 – kostol v Mikušovciach. Pozývame vás, aby ste v týchto časoch prišli na krátku modlitbu a stretnutie.

O 16.00 bude na fare stretnutie s ekonomickou, pastoračnou radou a spevokolom GEN 80.

O 17.30 bude sv. omša, na ktorú vás všetkých pozývame. O 16.30 hodine pôjde aj autobus z Mikušoviec, ako chodieva v piatok. Po svätej omši bude diskusia s biskupom, na ktorú si môžete pripraviť otázky zo života viery a našej farnosti. Následne bude pred kostolom malé agapé. :-)

Návšteva biskupa Tomáša je treťou časťou vizitácie, pred ňou prebehla ekonomická vizitácia a vizitácia kancelárie a kostolov našej farnosti.

Kanonická vizitácia obsahuje oboznámenie sa a kontrolu v týchto oblastiach:

  • kňazi

  • pastoračný život

  • katechéza

  • sviatosti a sväteniny

  • liturgické slávenia

  • farská agenda a kancelária

  • majetkové záležitosti, inventár hnuteľný a nehnuteľný

  • účtovníctvo