Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Kanonická vizitácia našej farnosti v stredu 28.10. 2015

V stredu (28.10.2015) našu farnosť navštívi otec biskup Tomáš v rámci kánonickej vizitácie farnosti. Program začne o 8.30 hodine na fare spoločnou modlitbou kňazov a biskupa. Dopoludnia navštívi pán biskup Centrum sociálnych služieb vo františkánskom kláštore, ďalej firmu EKONPART, ktorá vedie účtovníctvo farnosti, základnú školu a bude mať obed so starostami jednotlivých obcí našej farnosti.

Popoludní navštívi kostoly, a to nasledovne: 14.00 – kostol v Dulove, 14.30 – kostol v Horovciach, 15.00 – kostol v Tuchyni, 15.30 – kostol v Mikušovciach. Pozývame vás, aby ste v týchto časoch prišli na krátku modlitbu a stretnutie.

O 16.00 bude na fare stretnutie s ekonomickou, pastoračnou radou a spevokolom GEN 80.

O 17.30 bude sv. omša, na ktorú vás všetkých pozývame. O 16.30 hodine pôjde aj autobus z Mikušoviec, ako chodieva v piatok. Po svätej omši bude diskusia s biskupom, na ktorú si môžete pripraviť otázky zo života viery a našej farnosti. Následne bude pred kostolom malé agapé. :-)

Návšteva biskupa Tomáša je treťou časťou vizitácie, pred ňou prebehla ekonomická vizitácia a vizitácia kancelárie a kostolov našej farnosti.

Kanonická vizitácia obsahuje oboznámenie sa a kontrolu v týchto oblastiach:

  • kňazi

  • pastoračný život

  • katechéza

  • sviatosti a sväteniny

  • liturgické slávenia

  • farská agenda a kancelária

  • majetkové záležitosti, inventár hnuteľný a nehnuteľný

  • účtovníctvo