Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Informácie, ktorá nám zaslal Obecný úrad Pruské

Dobrý deň, 

              dnes posielame ďalšie informácie od ktorých očakávame, že Vám pomôžu v manažovaní neľahkých situácií a pri ďalšom rozhodovaní.  

 

                Úrad pre verejné obstarávanie: otváranie ponúk a ďalšie informácie 

                V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu a opatrení týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách, Úrad pre verejné obstarávanie informuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí majú v prebiehajúcich verejných obstarávaniach naplánované otváranie ponúk v priestoroch ich budov počas platnosti zákazu alebo obmedzenia návštev o možnostiach nasledovného postupu. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-otvaranie-ponuk-a-dalsie-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu 

                Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SARS – CoV – 2 môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicky-postup-vykonavania-zasahov-v-suvislosti-s-nebezpecenstvo-sirenia-ochorenia-virusov-a-bakterii-koronavirusu-sars-cov-2-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Usmernenie hlavného hygienika číslo 5https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienka-5-aktualizacia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Slovenská pošta prijala ďalšie opatrenia pre prevenciu šírenia koronavírusu 

                Slovenská pošta doručuje denne tisíce zásielok po celom Slovensku. Jej zamestnanci na pobočkách, ako aj v teréne prichádzajú do kontaktu s miliónmi obyvateľov. S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta upravuje doručovanie niektorých zásielok v zmysle usmernenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Viac TU https://www.zmos.sk/slovenska-posty-prijala-dalsie-opatrenia-pre-prevenciu-sirenia-koronavirusu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Informácia k organizovaniu pohrebov 

                Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 mestá a obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia. Na tieto obmedzenia musia správcovia cintorínov prihliadať. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-organizovaniu-pohrebov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Zároveň Vás chcem informovať, že Združenie miest a obcí Slovenska momentálne komunikuje s ústrednými orgánmi štátne správy na tvorbe ďalších usmernení a informácií, ktoré sú dôležité pre zabezpečovanie ďalších úloh vyplývajúcich z poznatkov a aplikačnej praxe.

              S úctou 

 

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. 

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS  

Združenie miest a obcí Slovenska 

Bezručova 9 

811 09 BRATISLAVA

www.zmos.sk

tel.:   02/529 649 65 

mobil: + 421 911 801 222