Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Florbalový turnaj miništrantov v Bolešove

V sobotu, 04.01.2020 sa vo farnosti Bolešov uskutočnil florbalový turnaj miništrantov. Zúčastnili sa ho aj miništranti z farnosti Pruské pod vedením p. kaplána Jozefa Kocifaja. Chlapci v kategórii starších miništrantov obsadili výborné tretie miesto a získali bronzové medaily. Turnaja sa zúčastnili: horný rad zľava: Matúš Mičuda, Dominik Hlaváč, p. kaplán, Ján Šatka mladší, Pavol Mojto, Maroš Mojto, Radoslav Zlatoš, Michal Srnec. Dolný rad: Šimon Ondrášik, brankár Urban Cíbik. Chlapcom a p. kaplánovi úprimne blahoželáme :-)