Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Dvadsiaty ročník Dobrej noviny získal pre Afriku 948 000 eur

Na kolednícku zbierku Dobrá novina sa v jej dvadsiatom ročníku vyzbieralo 948 044,89 eur. „Ceníme si, že desaťtisíce slovenských rodín s dôverou prijalo koledníkov Dobrej noviny. Svojou štedrosťou voči ľuďom v Afrike sú príkladom solidarity v dnešnom svete,“ povedal predseda eRka Juraj Králik.

Tradičnú kolednícku zbierku organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami už dvadsať rokov. Skupinky koledníkov navštevujú rodiny vo svojich farnostiach od Vianoc do Troch kráľov. Tento rok sa zapojilo 25 915 detí a  dospelých, ktorí navštívili vyše 77-tisíc rodín po celom Slovensku. Okrem 2 648 koledníckych skupiniek v 1 247 mestách a obciach Slovenska sa do Dobrej noviny už tradične z iniciatívy Slovenskej katolíckej misie zapojili aj krajania v Bruseli. 

„Ďakujeme všetkým deťom a mnohým zodpovedným mladým a dospelým koledníkom, že rozžiarili počas Vianoc svoje susedstvá. Spolu s nimi chceme aj v budúcnosti robiť konkrétne kroky pomoci vo viere v hodnotu spoločného dobra. Tí, ktorí v partnerstve s eRkom v Afrike uskutočňujú jednotlivé projekty, nás často ubezpečujú o svojej vďačnosti. Chceme dnes týmto spôsobom sprostredkovať Slovákom ich pozdrav a vyjadrenie ich blízkosti," zdôraznil Juraj Králik.

V rámci koledovania sa v rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farnostiach vyzbieralo celkovo 923 049,14 eur. Ďalších 24 995,75 eur poskytli individuálni darcovia. Z výťažku koledníckej zbierky budú podporené konkrétne rozvojové projekty zamerané na vzdelávanie detí, mladých ľudí a dospelých, zdravotnú starostlivosť, zabezpečenie čistej pitnej vody, sociálno-ekonomickú podporu detí a ich rodín a starostlivosť o deti s postihnutiami v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii, Ugande a Rwande.  V dvadsiatom ročníku venuje Dobrá novina väčšiu pozornosť najmä vzdelávaniu dospelých v Nairobi a oblasti Turkana v Keni.

Viac informácií o koledníckej akcii a o použití prostriedkov z verejnej zbierky možno nájsť na webovej stránke www.dobranovina.sk