Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Dvadsiaty ročník Dobrej noviny získal pre Afriku 948 000 eur

Na kolednícku zbierku Dobrá novina sa v jej dvadsiatom ročníku vyzbieralo 948 044,89 eur. „Ceníme si, že desaťtisíce slovenských rodín s dôverou prijalo koledníkov Dobrej noviny. Svojou štedrosťou voči ľuďom v Afrike sú príkladom solidarity v dnešnom svete,“ povedal predseda eRka Juraj Králik.

Tradičnú kolednícku zbierku organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami už dvadsať rokov. Skupinky koledníkov navštevujú rodiny vo svojich farnostiach od Vianoc do Troch kráľov. Tento rok sa zapojilo 25 915 detí a  dospelých, ktorí navštívili vyše 77-tisíc rodín po celom Slovensku. Okrem 2 648 koledníckych skupiniek v 1 247 mestách a obciach Slovenska sa do Dobrej noviny už tradične z iniciatívy Slovenskej katolíckej misie zapojili aj krajania v Bruseli. 

„Ďakujeme všetkým deťom a mnohým zodpovedným mladým a dospelým koledníkom, že rozžiarili počas Vianoc svoje susedstvá. Spolu s nimi chceme aj v budúcnosti robiť konkrétne kroky pomoci vo viere v hodnotu spoločného dobra. Tí, ktorí v partnerstve s eRkom v Afrike uskutočňujú jednotlivé projekty, nás často ubezpečujú o svojej vďačnosti. Chceme dnes týmto spôsobom sprostredkovať Slovákom ich pozdrav a vyjadrenie ich blízkosti," zdôraznil Juraj Králik.

V rámci koledovania sa v rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farnostiach vyzbieralo celkovo 923 049,14 eur. Ďalších 24 995,75 eur poskytli individuálni darcovia. Z výťažku koledníckej zbierky budú podporené konkrétne rozvojové projekty zamerané na vzdelávanie detí, mladých ľudí a dospelých, zdravotnú starostlivosť, zabezpečenie čistej pitnej vody, sociálno-ekonomickú podporu detí a ich rodín a starostlivosť o deti s postihnutiami v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii, Ugande a Rwande.  V dvadsiatom ročníku venuje Dobrá novina väčšiu pozornosť najmä vzdelávaniu dospelých v Nairobi a oblasti Turkana v Keni.

Viac informácií o koledníckej akcii a o použití prostriedkov z verejnej zbierky možno nájsť na webovej stránke www.dobranovina.sk