Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Brána do fary

Hlavnú farskú bránu som koncipoval ako posuvnú. Otvára sa posuvným mechanizmom, pričom určitú časť mreže je možnosť otvoriť a prejsť cez ňu do dvora. Keďže farský objekt a celé oplotenie okolia je zachované z predchádzajúcich storočí, bolo potrebné prispôsobiť mrežu historickým remeselným danostiam.

Celé dielo je zdanlivo jednoduché, avšak kompozične je riešené tak, akoby vytváralo dojem veľkej vlny na mori. Je to symbol, ktorý bol často stvárňovaný umelcami. Morská vlna nám znázorňuje pohyb v ľudskej duši. Svätý Peter bol rybár, ktorý tiež často bojoval s morskými vlnami, ale hlavne vo svojom vnútri.

Človek, ktorý bude prechádzať touto bránou, je pozvaný hodiť sa do mora a nechať sa unášať Božím riadením.

Mgr. art. Dominik Monček, autor