Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Brána do fary

Hlavnú farskú bránu som koncipoval ako posuvnú. Otvára sa posuvným mechanizmom, pričom určitú časť mreže je možnosť otvoriť a prejsť cez ňu do dvora. Keďže farský objekt a celé oplotenie okolia je zachované z predchádzajúcich storočí, bolo potrebné prispôsobiť mrežu historickým remeselným danostiam.

Celé dielo je zdanlivo jednoduché, avšak kompozične je riešené tak, akoby vytváralo dojem veľkej vlny na mori. Je to symbol, ktorý bol často stvárňovaný umelcami. Morská vlna nám znázorňuje pohyb v ľudskej duši. Svätý Peter bol rybár, ktorý tiež často bojoval s morskými vlnami, ale hlavne vo svojom vnútri.

Človek, ktorý bude prechádzať touto bránou, je pozvaný hodiť sa do mora a nechať sa unášať Božím riadením.

Mgr. art. Dominik Monček, autor