Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

BOHOSLUŽBY OPÄŤ ZAKÁZANÉ OD 15. 10. 2020

Z INFORMAČNÉHO MAILU KONFERENCIE BISKUPOV PRE FARNOSTI:

Od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný
zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí
biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň
minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však
napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov,
sobášov a pohrebov.

V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci
katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby
verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade
pozastavené. Kňazi nech teda od štvrtku bohoslužby slávia súkromne, bez
účasti veriacich, a nech sa tak postarajú aj o prijaté omšové
úmysly.

Sviatosti bude potrebné vysluhovať na individuálnej báze, bez
spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na
začiatku prvej vlny koronavírusu.

Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej
konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo
vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet
účastníkov vonku obmedzený nebude.

Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému
dobru nariadenia uposlúchneme: ich nerešpektovanie by spôsobilo iba
väčšie škody. Zariaďte sa podľa nich a v tomto smere informujte
aj veriacich. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si
však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov
prinesie dobré ovocie.


Biskupi Slovenska sa za vás modlia, žehnajú vám a zároveň aj vás prosia
o vaše modlitby.