Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Bočná brána do farského kostola

Bočná brána do farského kostola

U Grékov, ktorí žili v neustálom styku s morom a dôverne poznali všetko, čo s morom súvisí, bola kotva symbolom života na mori.

Symbol kotvy prináleží aj k najstarším kresťanským symbolom. Sv. Klement Alexandrijský v 2. storočí uvádza kotvu medzi znameniami, ktoré môžu kresťania nosiť ako prívesok alebo ozdobu prsteňa. V prvokresťanských katakombách je jedným z najčastejších symbolov. Kresťania prepožičali tomuto znameniu náboženský obsah. Vnútorný tvar kotvy bolo možné spájať s podobou kríža, teda s vierou, v ktorej sme bezpečne a pevne zakotvení. Sv. Ján Zlatoústy sa obracia na Krista slovami: „Všetci, ktorí poznajú Tvoju pomoc a ochranu, majú pevnú kotvu, nádej, ktorú vkladajú v Teba.“

Z výtvarného hľadiska je nosným prvkom novovytvorenej brány dvojramenná kotva s okom na upevnenie lana. Lano sa vinie v naznačených líniách námorníckych uzlov až ku tvaru nekonečnej osmičky, vyjadrujúc priebeh a smerovanie ľudského života k večnosti.

 

Nová dlažba vo farskom kostole

Barokovému kostolu sv. Petra a Pavla dominuje veľkolepý interiér bohatý na sochársku výzdobu s množstvom štukatérskych artefaktov s výrazným maliarskym dotvorením. Z výtvarného i psychologického hľadiska sme zvolili pokladanie novej dlažby striedmou formou zachovania pravouhlého systému, podobne ako bolo riešené aj v minulosti. V snahe navodiť upokojenie už i tak rozvírenej architektúry vnútra kostola bol pozdĺž celej lode vybratý bledý typ dlažby, pričom cez stred lode až po oltár je ozvláštnený jedným pásom červenej. Pred schodom do svätyne je takisto odlíšený pás červenej farby. V pôdoryse tak dosiahneme tvar veľkého kríža farby krvi vizuálne smerujúceho k oltáru.

Mgr. Art. Dominik Monček