Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Aktuálne informácie k detským stretkám

 

Milí stretkáči, pozývame Vás na destské stretká. 

 

Vzhľadom na súčasné opatrenia, ktoré pretrvávajú, budeme mať zatiaľ iba jedno spoločné stretko pre deti: 

PONDELOK od 16:30 hod. do 18:00 hod. (zmiešaná veková skupina).
 

V stretkárni aj v Pastoračnom centre Jonatán je  zabezpečená dezinfekcia rúk a pravidelná dezifnecia priestorov. Prosíme deti, aby si so sebou na všetky stretká nosili vlastné rúška a fľašu s vodou.  Pribaľte  deťom aj vhodnú obuv do telocvične, ktorú budeme môcť využívať v tomto čase.
Všetky zmeny a info o stretkách budeme podľa potreby aktualizovať, preto prosím sledujte facebook farnosti a internetovú stránku farnosti. V prípade otázok kontaktujte zodpovednú osobu.

Všeobecné informácie pre rodičov
Na stretká sú vítané všetky deti, veková hranica je len orientačná a vstup je voľný.
Stretká majú za cieľ formovať duchovný život a rast vo viere u detí. Tvorivými aktivitami a hrou približujú animátori deťom rôzne náboženské témy. Snažíme sa o vytvorenie spoločenstva, v ktorom môžu deti zažiť prijatie, povzbudenie a ktoré im pomôže prežívať svoju vieru nie len v kostole, ale v každodennom živote.
Ak chcete akýmkoľvek spôsobom pomôcť, radi privítame každú ochotnú ponuku a pomoc, či už kancelárskymi potrebami, dobrovoľným príspevkom, či drobnosťami pre deti, prosím v takomto prípade kontaktujte zodpovednú osobu alebo animátorov na stretku. 

 

Zodpovedná osoba:
Mgr. Ivana Šatková, mobil: 0948 555 341; email:  ivkasatka@gmail.com