Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Rozprávajú sa dvaja kňazi:
- Mne sú zo všetkých športovcov najsympatickejší cyklisti.
- Prečo?
- Lebo sa poctivo starajú o svoje duše.
Ak je Boh za nás, kto je proti nám? (Rim 8,31)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Aktivity október 2020

Plánované aktivity Október 2020:

S deťmi pre prírodu ( 8.10.) - Stretko spojené s aktivitou Detský čin pomoci

Sv. omša 10:15 (11.10.) - poďakovanie za 30rokov eRka 

Milión deti sa modlí ruženec (18.10.)- o 17:00 vo farskom kostole

Sviečka za nenarodené deti (24.a 25.10.) - predaj sviečok na podporu kampane SZND po sv.omšiach v sobotu a v nedeľu.