Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (16. 2. 2020)

 

Liturgický kalendár

Sobota 22. 2.

Katedra sv. Petra

sviatok

Tento týždeň bude v našej farnosti viacero zmien. Pohreby a zaopatrovanie vybavujte prostredníctvom farského tel. čísla, ktoré nájdete na webovej stránke farnosti, vo výveske i na dverách farského úradu (0910 852 311). Sv. omše v tomto týždni budú iba vo farskom kostole okrem nedele, kedy budú sv. omše ako zvyčajne. Kancelária v utorok večer je tento týždeň zrušená, úradné záležitosti si môžete prísť vybaviť v sobotu vo zvyčajnom čase. 

V piatok pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu, po ktorej sa uskutoční stretnutie v skupinách. Všetkých ostatných povzbudzujeme k adorácii, ktorá bude po sv. omši, počas ktorej sa budeme modliť za birmovancov. Prosíme Vás, aby ste uvolnili prvé dva sektory lavíc pre birmovancov s animátormi.

V sobotu 22. februára na sviatok Katedry sv. Petra môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha.

Na budúcu nedeľu 23. februára pozývame deti i rodičov do Pastoračného centra Jonatán, kde sa uskutoční karneval s témou “Stvorenie sveta”. Karneval začne o 15.00. Čakajú nás súťaže, hry, tanec, občerstvenie, malá odmena pre každú masku.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

Prosíme tých z Vás, ktorí máte bezlepkovú diétu a chcete pristupovať k sv. prijímaniu, aby ste prišli na záver rozdávania sv. prijímania dopredu, kde budete môcť prijať bezlepkovú hostiu.

Všetkým manželom, ktorí chcú rozvíjať svoj manželský vzťah dávame do pozornosti letnú akciu pod názvom "Manželské stretnutia". Trvá 8 dní od soboty do nedele, pričom program je zameraný na rôzne témy praktického života manželov. Veľkou výhodou je, že akcie sa môžu zúčastniť celé rodiny aj s deťmi do 16 rokov. Deti nad 16 rokov môžu slúžiť ako animátori a to aj vlastným mladším súrodencom. Ako animátori môžu byť aj iní príbuzní, napr. starí rodičia. V prípade záujmu neváhajte s prihlásením, pretože kapacita býva veľmi rýchlo naplnená. Prihlášky aj s podrobnejšími informáciami nájdete na stránke www.mstretnutia.sk.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 6, vedúca p. Daniela Krivoklátska. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

14.00 p.

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

14.00 p.

 

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:     + Pavol, Peter, Štefan, Alojzia

Utorok:         + František, Pavol, Anton, Emil a Melánia

Streda:         + Vladimír, Anna, Ján a Kornélia

Štvrtok:         + Za zosnulých členov z ruže Sv. rodiny    

Piatok:         + Berta, Imrich, Rudolf, Karol a Štefan    

Sobota:         + Oľga, Emília, Ľudmila

Nedeľa:         7.20 - na úmysel 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel