Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

6. cezročná - OZNAMY (11.2.2018)

V stredu začíname prežívať pôstne obdobie. Popolcová streda je dňom pôstu od jedla a môžeme vynechať televíziu i internet. Sväté omše budú: Pruské 6.30, 17.30; Horovce 17.30; Dulov 18.30.

Od Popolcovej stredy večer do soboty večer bude vo farskom kostole trojdňová adorácia – 3x24 hodín, aj v noci. V kostole bude možnosť napísať modlitby a mená zosnulých na modlitbové panely. Deti môžu nakresliť Ježišovi obrázok. Adoráciu ukončíme v sobotu o 19.00 hodine modlitbovým Taizé stretnutím.

Každý deň v pôstnom období (od pondelka do soboty, okrem nedieľ) až do Nedele Božieho milosrdenstva sa budeme modliť vo farskom kostole o 15.00 hodine Korunku k Božiemu milosrdenstvuPozývame vás v tento čas modliť sa a odprosovať za naše hriechy.

Na tento rok máme nahlásených už 31 sobášov, prosíme o modlitby, aby aj príprava na snúbeneckých kurzoch bola požehnaním pre budúcich manželov.

Počas pôstneho obdobia stretnutia, ktoré ste si vytvorili minulé roky, môžete mávať každý týždeň. Zakladáme aj jedno nové spoločenstvo príhovornej modlitby a tí, ktorí nie ste v žiadnom spoločenstve a chceli by ste patriť, ozvite sa na známe telefónne číslo (0905/532597).

Každý piatok v pôstnom období vás pozývame na obnovu sŕdc a prosby za rodiny. Pozývame aj veriacich z filiálok. Objednaný autobus pôjde z Mikušoviec o 16.30 hodine po zvyčajnej trase. Program PIATKU: 17.00 – krížová cesta; 17.30 – svätá omša v duchu mládežníckych piesní; 18.00 – poklona krížu. Modlitba bude obetovaná na osobné úmysly, ktoré môžete napísať a vhodiť do košíka. Počas poklony budú prečítané.

NEPIJEM A NEPONÚKAM je výzva na pôstne obdobie - od Popolcovej stredy do Veľkej noci. Ak chceš, môžeš sa zapojiť počas pôstneho obdobia nepiť ani neponúkať druhým alkohol.

Od nedele 3.6. do soboty 9.6.2018 putujeme spoločne do známeho miesta modlitby, do Medžugoria. Poplatok 190 EUR zahŕňa cestovné autobusom, ubytovanie 4 noci, raňajky a večera, spoločné poistenie. Prihláste sa cez stránku farnosti (www.farapruske.sk) a do poznámky dajte dátum narodenia a poštovú adresu.

Ak chcete darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní na aktivity farnosti, môžete si vyzdvihnúť v sakristii tlačivá. Kto odpracoval 40 hodín v dobrovoľníckej službe v roku 2017, môže darovať 3 %, ale musí priložiť potvrdenie, ktoré vám môžeme dať tiež v sakristii. Tlačivá sú aj na stránke našej farnosti.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

 

6.3o

 

6.3o

17.30

6.3o

 

17.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

 

17.30

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

18.30

 

 

 

8.00

Vršatec

6.3o

6.3o

 

6.3o

 

 

 

Krivoklát

17.3o r