Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

5. NEDEĽA v CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (9. 2. 2020)

 

Liturgický kalendár

Pondelok

10.2.

Sv. Školastiky, panny

spomienka

Utorok 11.2.

Prebl. Panny Márie Lurdskej

ľub. spomienka
Piatok 14. 2.

Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, hl. patrónov Žilinskej diecézy

sviatok

Vzhľadom na zdravotné riziká a vysokú chorobnosť u detí i dospelých meníme dátum karnevalu z 9. februára (dnešná nedeľa) na 23. februára. 

V pondelok 10. februára bude sv. omša vo farskom kostole o 17.30 v latinskom jazyku. Vzadu na stolíku bude pripravený materiál s latinským textom, ktorý si pred sv. omšou zoberte, aby ste sa mohli aktívne zapojiť.

Vo štvrtok 13. februára o 19.30 Vás pozývame do telocvične pastoračného centra na premietanie púte do Ríma z roku 1990. 

V piatok pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu, po ktorej namiesto stretnutia v skupinách, ostaneme v kostole na adorácii spojenej s Taizé modlitbami. Prosíme Vás, aby ste uvolnili prvé dva sektory lavíc pre birmovancov s animátormi.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Ladislav Karas z Pruského a Silvia Bieliková z Horoviec. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

Kto má záujem podporiť aktivity vo farnosti, môže tak urobiť prostrednítvom darovania svojho podielu zaplatenej dane, tzv. 2%. Viac informácií je na stránke farnosti a vo výveske.

Pozývame prihlásiť sa záujemcov o kurz prípravy na manželstvo v Pruskom, aby nečakali s prihlásením na poslednú chvíľu. Vyhnú sa tak situácii, že sa plánovaného kurzu nebudú môcť zúčastniť z dôvodu plnej kapacity. Termíny na rok 2020 sú dostupné na stránke www.domanzelstva.sk

Polícia SR sa na nás obrátila so žiadosťou o spoluprácu pri eliminovaní dopravných nehôd s účasťou chodcov s prosbou o uverejnenie výzvy pre občanov cez farské oznamy: „Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov uvedomiť si dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 5, vedúca p. Emília Machalová. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

15.00 s.

17.45

7.20, 10.15

17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

16.00

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

 

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

 

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:    + Jozefína, Rudolf

Utorok:         Za zdravie detí

Streda:         + Ignác, Hedviga a ich deti

Štvrtok:         + Štefan, Zuzana a ich deti    

Piatok:         + Kvetoslava, Helena, Eva    

Sobota:         + František a Amália

Nedeľa:         7.20 - Za zdravie a B. požehnanie pre Ľubomíra a pomoc pri operácií 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel