Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

49. farský leták - Veľká noc 2018

Je ešte pôstny čas, ale blíži sa radostné ALELUJA – Ježiš žije! Radosť v Pánovi je mojou silou. Cez sviatky Veľkej noci sme pozvaní byť vzkriesení k životu nových vzťahov, ktoré pretrvávajú do večnosti.

Kvetná nedeľa: 14.00 – krížová cesta vo františkánskom kostole (pripravuje DS HUGO)

 

Svätá spoveď pred VEĽKOU NOCOU

ŠTVRTOK – 22. marca 2018

Pruské: dopoludnia: 10.00 – 11.45, popoludní: 15.00 – 17.00

Horovce, Dulov: dopoludnia: 10.00 – 11.30, popoludní: 15.00 – 17.00

Boh – Otec nás pozýva a čaká s otvorenou náručou.

 

Program na Veľký týždeň 2018

Pozývame vás prežiť veľkonočné trojdnie bohaté na spevy a udalosti Ježišovho života, tak dôležité aj pre naše životy.

Kostol: Pruské, Horovce

Zelený štvrtok (29. 3.)17.30 hod.

Veľký piatok (30. 3.)15.00 hod.

Biela sobota (31. 3.)19.10 hod. (po západe slnka)

 

Veľký piatok – krížová cesta v uliciach Pruského o 20.00

Na Veľký piatok o 20.00 hodine vás pozývame na krížovú cestu v uliciach Pruského. Začneme pri františkánskom kostole. Krížovú cestu ukončíme vo farskom kostole poklonou svätému krížu.

 

Nočná poklona - návšteva Božieho hrobu

Návšteva Božieho hrobu bude v Pruskom od 17.00 hodiny na Veľký piatok až do 19.00 hodiny na Bielu sobotu, teda celú noc nepretržite a aj počas dňa. Dôjdite spolu so svojimi deťmi prejaviť úctu Ježišovi.

 

Veľkonočná nedeľa (1. 4.)

V najväčší kresťanský sviatok budeme mať sväté omše

v nasledujúcich časoch:

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45;

Horovce 9.00; Dulov 8.00;

Krivoklát 9.00, Vršatské Podhradie 10.30.

Po svätých omšiach je veľkonočná ofera. Za vaše milodary srdečná vďaka.

Veľkonočný pondelok (2. 4.)

Pruské: 7.20, 10.15; Horovce 9.00; Dulov 8.00

 

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA - prihláška 

Staň sa členom Pápežských misijných diel. Členstvo v PMD je spôsob, ako môžeš dlhodobo pomáhať plniť misijné poslanie a stať sa tak spolupracovníkom Svätého Otca pri šírení evanjelia a pomoci chudobným ľuďom v misijných krajinách.

Podmienky členstva

  • ľubovoľná finančná podpora (aspoň raz ročne)

  • modlitba za misie vo svete

Výhody členstva

  • odoberanie časopisu „Svetové misie“ a kalendára s misijnou tematikou

  • denná svätá omša v Bazilike svätého Petra v Ríme za členov PMD

  • každý prvý utorok v mesiaci svätá omša v kaplnke PMD za živých

i zosnulých členov PMD zo Slovenska

Prihláste sa cez formulár na internete alebo cez vypísaný lístoček, ktorý môžete vhodiť do pokladničky v kostole.

_______________________________________ chcem byť členom PMD

meno a priezvisko:

e-mail:

adresa: