Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

49. farský leták - Veľká noc 2018

Je ešte pôstny čas, ale blíži sa radostné ALELUJA – Ježiš žije! Radosť v Pánovi je mojou silou. Cez sviatky Veľkej noci sme pozvaní byť vzkriesení k životu nových vzťahov, ktoré pretrvávajú do večnosti.

Kvetná nedeľa: 14.00 – krížová cesta vo františkánskom kostole (pripravuje DS HUGO)

 

Svätá spoveď pred VEĽKOU NOCOU

ŠTVRTOK – 22. marca 2018

Pruské: dopoludnia: 10.00 – 11.45, popoludní: 15.00 – 17.00

Horovce, Dulov: dopoludnia: 10.00 – 11.30, popoludní: 15.00 – 17.00

Boh – Otec nás pozýva a čaká s otvorenou náručou.

 

Program na Veľký týždeň 2018

Pozývame vás prežiť veľkonočné trojdnie bohaté na spevy a udalosti Ježišovho života, tak dôležité aj pre naše životy.

Kostol: Pruské, Horovce

Zelený štvrtok (29. 3.)17.30 hod.

Veľký piatok (30. 3.)15.00 hod.

Biela sobota (31. 3.)19.10 hod. (po západe slnka)

 

Veľký piatok – krížová cesta v uliciach Pruského o 20.00

Na Veľký piatok o 20.00 hodine vás pozývame na krížovú cestu v uliciach Pruského. Začneme pri františkánskom kostole. Krížovú cestu ukončíme vo farskom kostole poklonou svätému krížu.

 

Nočná poklona - návšteva Božieho hrobu

Návšteva Božieho hrobu bude v Pruskom od 17.00 hodiny na Veľký piatok až do 19.00 hodiny na Bielu sobotu, teda celú noc nepretržite a aj počas dňa. Dôjdite spolu so svojimi deťmi prejaviť úctu Ježišovi.

 

Veľkonočná nedeľa (1. 4.)

V najväčší kresťanský sviatok budeme mať sväté omše

v nasledujúcich časoch:

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45;

Horovce 9.00; Dulov 8.00;

Krivoklát 9.00, Vršatské Podhradie 10.30.

Po svätých omšiach je veľkonočná ofera. Za vaše milodary srdečná vďaka.

Veľkonočný pondelok (2. 4.)

Pruské: 7.20, 10.15; Horovce 9.00; Dulov 8.00

 

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA - prihláška 

Staň sa členom Pápežských misijných diel. Členstvo v PMD je spôsob, ako môžeš dlhodobo pomáhať plniť misijné poslanie a stať sa tak spolupracovníkom Svätého Otca pri šírení evanjelia a pomoci chudobným ľuďom v misijných krajinách.

Podmienky členstva

  • ľubovoľná finančná podpora (aspoň raz ročne)

  • modlitba za misie vo svete

Výhody členstva

  • odoberanie časopisu „Svetové misie“ a kalendára s misijnou tematikou

  • denná svätá omša v Bazilike svätého Petra v Ríme za členov PMD

  • každý prvý utorok v mesiaci svätá omša v kaplnke PMD za živých

i zosnulých členov PMD zo Slovenska

Prihláste sa cez formulár na internete alebo cez vypísaný lístoček, ktorý môžete vhodiť do pokladničky v kostole.

_______________________________________ chcem byť členom PMD

meno a priezvisko:

e-mail:

adresa: