Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

4. veľkonočná - OZNAMY (7. 5. 2017)

Dnes po svätých omšiach je zbierka na kňazský seminár. Zároveň ďakujme za kňazov rodákov a kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti a modlime sa, aby Pán vzbudil v našej farnosti povolanie stať sa kňazom.

Popoludní o 14.00 hodine vás pozývame na modlitbu svätého RUŽENCA pri kaplnke na Chrasti medzi Tuchyňou a Pruským.

Budúcu nedeľu bude o 10.30 hodine slávnosť prvého svätého prijímania v Mikušovciach. Modlime sa za deti a ich rodiny, aby pocítili blízkosť Ježiša. Svätá spoveď pre deti, rodičov a príbuzných bude v sobotu od 10.00 hodiny v kostole v Mikušovciach.

V piatok vás pozývame na celofarskú a chválovú svätú omšu s adoráciou. Autobus pôjde o 16.30 hodine z Mikušoviec.

Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa spolu s deťmi zúčastňovali nedeľnej svätej omše o 10.15 v Pruskom. Stretnutie rodičov a detí bude aj v stredu o 18.00 hodine. Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc pri príprave na sviatosť birmovania a aj v príprave na prvé sväté prijímanie.

V sobotu o 15.00 hodine sviatosť manželstva uzatvoria Peter Nemečkay z Dubnice a Lucia Nesvadbová z Pruského. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

V utorok 13. júna bude možnosť v Pastoračnom centre v Pruskom darovať krv od 8.00 do 10.30. Bližšie informácie a podmienky si prečítajte na stránke našej farnosti, cez ktorú sa môžete na odber aj prihlásiť.

Pozývame deti a mládež na Misijnú púť detí, ktorá sa uskutoční 13. mája v Rajeckej Lesnej. Odchod autobusu bude o 7.30 hodine spred kostola v Pruskom. O 7.00 hodine z Mikušoviec cez Tuchyňu, Horovce a Dulov. Poplatok je 1 EURO. Obetný dar je vreckový čaj a prihlásiť sa môžete cez stránku našej farnosti.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o

17.30

15.00

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

 

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

 

 

9.00