Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

37. farský leták - LETO 2016

Piatok 10. júna - Noc kostolov v Ilave

Pozývame vás na Noc kostolov do farského kostola v Ilave. Večerná svätá omša v Pruskom v piatok 10. 6. nebude, ale pôjdeme do Ilavy. Autobus z Mikušoviec o 16.30 a z Námestia v Pruskom o 17.00. Návrat o 20.30  z Ilavy. Mottom tohto ročníka je citát: „Jeho brány sa cez deň nezavrú a NOC tam nebude." (Zjv 21,25). O 18.00 sv. omšu vo farskom kostole celebruje Mons. Jozef Šelinga.  Podrobný program si pozrite na TU. 

Nedeľa 19. júna – FARSKÝ DEŇ

Od 15.00 na farskom dvore – posedenie pri dychovke z Moravy STRAŇANKA (www.strananka.cz) – majster Európy v roku 2009. Počas programu sa budú podávať bryndzové halušky a guláš. Sprievodný program od 15.00 hodiny: návšteva krypty farského a františkánskeho kostola, ochutnávka omšového vína vo farskej pivnici, káva vo farskej kuchyni, súťaže pre deti

Nedeľa 19. júna – P. Ján Štefanec SVD, poďakovanie za 25 rokov kňazstva

Túto nedeľu bude Janko sláviť svätú omšu v Tuchyni o 10.30 hodine. Srdečne ste všetci pozvaní, po svätej omši bude agapé. Dôjdime viacerí z celej farnosti ďakovať za dar kňazstva a vyprosiť si povolanie ku kňazstvu z našej farnosti.

Nedeľa 5. júla – OSTRÁ HORA nad Horovcami, svätá omša

Farnosť Pruské vás pozýva v nedeľu 5. júla 2016 na sviatok svätého Cyrila a Metoda o 14.00 na svätú omšu na Ostrú horu, ktorá sa nachádza nad Horovcami. Svätú omšu budeme sláviť vedľa slovenského dvojkríža a budeme prosiť za naše krásne Slovensko.

Nedeľa 10. júla – hodová svätá omša v Bohuniciach

O 10.15 h bude slávnostná svätá omša pri Kaplnke sv. Cyrila a Metoda v Bohuniciach, svätá omša o 10.15 h v kostole v Pruskom nebude.  V Bohuniciach má hodová svätá omša veľkú tradíciu a zúčastňujú sa jej veriaci zo širokého okolia.

Sobota 16. júla – Kaplnka svätej Anny Na chrasti

19.00 h – svätá omša pri kaplnke medzi Tuchyňou a Pruským na mieste, kadiaľ kedysi prechádzali veriaci z Tuchyne peši do kostola v Pruskom.  Je to miesto s nádherným výhľadom na okolitú krajinu a veľkú časť Považia.

Nedeľa 7. augusta - výročná farská poklona

Sviatosť Oltárna bude vystavená v nedeľu po svätej omši o 7.20 h a ukončenie poklony bude pred večernou svätou omšou. V tichej modlitbe môžeme ďakovať a prosiť za našich priateľov, rodiny a Božie požehnanie, ktoré prijímame v eucharistickom Ježišovi Kristovi.

Nedeľa 14. augusta - o 14.00 na cintoríne v Pruskom poďakovanie za odvrátenie morovej rany

Táto nedeľa je slávená v našej farnosti ako poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831. Ďakovnú svätú omšu budeme sláviť o 14.00 h na cintoríne v Pruskom. Svätá omša o 10.15 h nebude. Z jednotlivých obcí môžete prichádzať sprievodom. Bude prečítaný SĽUB.

Pondelok 15. augusta – sviečkový sprievod

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie oslávime večernou svätou omšou v Pruskom (17.30) a po nej bude sviečkový sprievod k Matke Božej Panne Márii na cintorín. Aj touto modlitbou chceme ďakovať za pomoc a ochranu Panny Márie.

Nedeľa 21. augusta – púť na Vršatci

O 14.00 h budeme sláviť svätú omšu na Vršatci, pri Kaplnke Panny Márie Kráľovnej Na brezovej. Môžete priniesť aj koláčiky, aby ste ponúkli moravských pútnikov. Pútnici prichádzajú na bicykloch, traktoroch, autách, motorkách a samozrejme pešo, to je najzdravšia a najlacnejšia doprava.

Krásne a požehnané leto, veľa odpočinku s priateľmi...