Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

37. farský leták - LETO 2016

Piatok 10. júna - Noc kostolov v Ilave

Pozývame vás na Noc kostolov do farského kostola v Ilave. Večerná svätá omša v Pruskom v piatok 10. 6. nebude, ale pôjdeme do Ilavy. Autobus z Mikušoviec o 16.30 a z Námestia v Pruskom o 17.00. Návrat o 20.30  z Ilavy. Mottom tohto ročníka je citát: „Jeho brány sa cez deň nezavrú a NOC tam nebude." (Zjv 21,25). O 18.00 sv. omšu vo farskom kostole celebruje Mons. Jozef Šelinga.  Podrobný program si pozrite na TU. 

Nedeľa 19. júna – FARSKÝ DEŇ

Od 15.00 na farskom dvore – posedenie pri dychovke z Moravy STRAŇANKA (www.strananka.cz) – majster Európy v roku 2009. Počas programu sa budú podávať bryndzové halušky a guláš. Sprievodný program od 15.00 hodiny: návšteva krypty farského a františkánskeho kostola, ochutnávka omšového vína vo farskej pivnici, káva vo farskej kuchyni, súťaže pre deti

Nedeľa 19. júna – P. Ján Štefanec SVD, poďakovanie za 25 rokov kňazstva

Túto nedeľu bude Janko sláviť svätú omšu v Tuchyni o 10.30 hodine. Srdečne ste všetci pozvaní, po svätej omši bude agapé. Dôjdime viacerí z celej farnosti ďakovať za dar kňazstva a vyprosiť si povolanie ku kňazstvu z našej farnosti.

Nedeľa 5. júla – OSTRÁ HORA nad Horovcami, svätá omša

Farnosť Pruské vás pozýva v nedeľu 5. júla 2016 na sviatok svätého Cyrila a Metoda o 14.00 na svätú omšu na Ostrú horu, ktorá sa nachádza nad Horovcami. Svätú omšu budeme sláviť vedľa slovenského dvojkríža a budeme prosiť za naše krásne Slovensko.

Nedeľa 10. júla – hodová svätá omša v Bohuniciach

O 10.15 h bude slávnostná svätá omša pri Kaplnke sv. Cyrila a Metoda v Bohuniciach, svätá omša o 10.15 h v kostole v Pruskom nebude.  V Bohuniciach má hodová svätá omša veľkú tradíciu a zúčastňujú sa jej veriaci zo širokého okolia.

Sobota 16. júla – Kaplnka svätej Anny Na chrasti

19.00 h – svätá omša pri kaplnke medzi Tuchyňou a Pruským na mieste, kadiaľ kedysi prechádzali veriaci z Tuchyne peši do kostola v Pruskom.  Je to miesto s nádherným výhľadom na okolitú krajinu a veľkú časť Považia.

Nedeľa 7. augusta - výročná farská poklona

Sviatosť Oltárna bude vystavená v nedeľu po svätej omši o 7.20 h a ukončenie poklony bude pred večernou svätou omšou. V tichej modlitbe môžeme ďakovať a prosiť za našich priateľov, rodiny a Božie požehnanie, ktoré prijímame v eucharistickom Ježišovi Kristovi.

Nedeľa 14. augusta - o 14.00 na cintoríne v Pruskom poďakovanie za odvrátenie morovej rany

Táto nedeľa je slávená v našej farnosti ako poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831. Ďakovnú svätú omšu budeme sláviť o 14.00 h na cintoríne v Pruskom. Svätá omša o 10.15 h nebude. Z jednotlivých obcí môžete prichádzať sprievodom. Bude prečítaný SĽUB.

Pondelok 15. augusta – sviečkový sprievod

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie oslávime večernou svätou omšou v Pruskom (17.30) a po nej bude sviečkový sprievod k Matke Božej Panne Márii na cintorín. Aj touto modlitbou chceme ďakovať za pomoc a ochranu Panny Márie.

Nedeľa 21. augusta – púť na Vršatci

O 14.00 h budeme sláviť svätú omšu na Vršatci, pri Kaplnke Panny Márie Kráľovnej Na brezovej. Môžete priniesť aj koláčiky, aby ste ponúkli moravských pútnikov. Pútnici prichádzajú na bicykloch, traktoroch, autách, motorkách a samozrejme pešo, to je najzdravšia a najlacnejšia doprava.

Krásne a požehnané leto, veľa odpočinku s priateľmi...