Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

33. farský leták - Vianoce 2015/2016

Roráty 2015

Počas adventného obdobia každý deň od pondelka do piatku budú ranné sväté omše o 6.30 hodine. Spoločne ich budeme prežívať ako farnosť vo farskom kostole v Pruskom. Objednaný autobus pôjde od pondelka do piatku z Mikušoviec o 5.45 hodine po trase Tuchyňa, Horovce, Dulov. Z Pruského o 7.20 vás autobus rozvezie späť do týchto obcí. Pozývame všetky deti, aby sa pripravili na Vianoce. Po každej svätej omši budú pre deti pripravené na fare raňajky.

Adventný koncert JANAIS

Na 3. adventnú nedeľu (13. 12. 2015) sa uskutoční koncert speváčky JANAIS. Zaznejú koledy, ale aj vlastná tvorba. Koncert bude vo farskom kostole v Pruskom o 19.00 hodine. Srdečne všetkých pozývame. Počas koncertu vystúpi s prezentáciou Lucia Jantošovičová z eRka, ktorá navštívila misie v Etiópii, ktoré podporujeme koledovaním DOBREJ NOVINY.

Svätá spoveď pred VIANOCAMI

STREDA – 16. decembra 2015

Tuchyňa: 16.00 – 17.30

Dulov: 16.00 – 17.30

ŠTVRTOK – 17. decembra 2015

Pruské: dopoludnia: 10.00 – 11.45, popoludní: 15.00 – 17.00

Mikušovce, Horovce: dopoludnia: 10.00 – 11.30, popoludní: 15.00 – 17.00

Najlepšou prípravou na Vianoce je ísť na svätú spoveď. Pozvite aj svojich príbuzných a známych, ale nikoho nenúťte.

ŽIVÝ BETLEHEM – sobota 19. 12. 2015

V sobotu 19. decembra 2015 o 16.00 hodine pozývame všetkých farníkov na súpis ľudu, ktorý sa uskutoční na farskom dvore, kde bude ŽIVÝ BETLEHEM. Budú aj zvieratká! Deti, príďte oblečené ako pastieri, králi, anjeli alebo v krojoch. Bude vás čakať aj vianočný punč či mastný chleba s cibuľou.

Jasličková slávnosť na Božie narodenie – piatok 25. 12. 2015

Deti si pripravili pásmo piesní a scénok. Program jasličkových slávností je nasledovný: Pruské: 15.00; Dulov: 16.00; Tuchyňa 17.00; Horovce: 14.00; Mikušovce 14.00

Koledovanie DOBREJ NOVINY - sobota 26. 12. 2015

Deti spolu so svojimi vedúcimi budú navštevovať príbytky našej farnosti. Spevom, vinšmi a požehnaním prinesú radosť z narodenia Spasiteľa. Koledovanie je spojené so zbierkou pre deti v Afrike. Prihlásiť sa na koledovanie môžete v sakristii. Svojím príspevkom môžete ako rodina a spoločne ako farnosť pomôcť ľuďom, ktorí sa majú oveľa horšie ako my. Ježiš nás povzbudzuje slovami: "Blaženejšie je dávať ako prijímať." A na inom mieste: „Bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a zaodeli ste ma.“

TERCHOVSKÉ VIANOCE - Benefičný koncert na podporu DOBREJ NOVINY

V stredu 30. decembra 2015 o 19.00 hodine vás pozývame na benefičný koncert na podporu DOBREJ NOVINY. Koncert sa uskutoční vo farskom kostole v Pruskom o 19.00 hodine. Účinkuje: ŤAŽKÁ MUZIKA z Terchovej, TRIO z Chotára, BETLEHEMCI a PATRNČIAKOVCI. DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia detí Slovenska a podporujú sa ňou rozvojové projekty pomoci v Afrike. Koledníci budú navštevovať naše príbytky na sviatok svätého Štefana a na podporu DOBREJ NOVINY bude venovaný aj výťažok z vianočného koncertu: TERCHOVSKÉ VIANOCE.

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VRŠATEC – štvrtok 31. 12. 2015

Vo štvrtok vás pozývame na silvestrovský výstup na Vršatec. Kto má záujem ísť spoločne z Pruského, tak sa stretneme o 9.00 pred farským kostolom v Pruskom. O 11.00 h bude svätá omša na Veľkom Hradišti nad Mikušovcami.

Farský ples - sobota 9. 1. 2016, Kultúrny dom Mikušovce

O 19.00 h začiatok, cena vstupenky je 15 €. Do tanca hrá: MELÓDIA z Hradišťa. Kto by chcel niečo darovať do tomboly, môže to priniesť na faru alebo do sakristie. Vstupenky si môžete zakúpiť na telefónnom čísle 0910/157 682 - Ján Pecuš, prípadne na internetovej adrese jpecus@gmail.com. Nahlásiť sa môžete aj partia za jeden stôl. [4, 6, 8 miestne].

Vianoce 2015/2016

program vo farnosti Pruské

24. 12. štvrtok – Štedrý deň, Narodenie Pána (polnočná)

Pruské: 24.00; Mikušovce: 24.00; Horovce: 24.00; Dulov 22.30; Tuchyňa 22.30

25. 12. piatok – Narodenie Pána

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

Krivoklát 9.00, Vršatské Podhradie 10.30

Po svätých omšiach je vianočná ofera.

26. 12. sobota - Svätého Štefana, prvého mučeníka

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

27. 12. Nedeľa svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

Počas svätých omší bude obnovenie manželských sľubov. Manželia môžete stáť v kostole vedľa seba.

31. 12. štvrtok – Silvester

Ďakovné sväté omše za uplynulý rok: Pruské: 16.00; Mikušovce 11.00; Horovce 16.00; Tuchyňa 17.30; Dulov 17.30

Pozývame vás prežiť prechod zo starého do nového roku vo farskom kostole v Pruskom. Začneme adoráciou o 23.30. O 24.00 hodine bude eucharistické požehnanie.

1. 1. 2016 piatok – Nový rok

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

Po svätých omšiach je novoročná ofera.

2.1. Sobota – večerná svätá omša s nedeľnou platnosťou: Pruské 17.45

3. 1. 2016 – 2. nedeľa vo vianočnom období

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

6. 1. streda – Zjavenie Pána (Troch kráľov)

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.15; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00;

Po svätých omšiach je trojkráľová zbierka na aktivity počas roka 2016.

9. 1. sobota – večerná svätá omša s nedeľnou platnosťou: Pruské 17.45

10. 1. nedeľa – Krst Krista Pána

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00; Mikušovce 10.30

Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie.