Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

32. farský leták - október 2015

HODY v Krivokláte

V nedeľu 4. októbra budeme sláviť v Krivokláte hody. Svätá omša zo sviatku Ružencovej Panny Márie bude o 11.00 hodine a bude ju sláviť Jozef Jáňa. Spievať počas omše bude spevokol z Pruského a po svätej omši bude agapé.

Nedeľa 4. októbra 2015 – farská zbierka

V nedeľu 4. októbra bude po svätých omšiach zbierka na vymaľovanie vnútra farského kostola. Zbierka bude tiež obetovaná na úpravu okolia kostola v Horovciach - vybudovanie nových chodníkov.

18. októbra 2015 – FARSKÉ HODY

Poďakovanie za úrodu – františkánsky kostol bude vyzdobený z plodov zeme, ovocia a zeleniny. Budeme ďakovať Stvoriteľovi za dary zeme. Kostol bude otvorený do 20.00 hodiny a bude v ňom aj výstava starožitností. Ďakovná svätá omša bude o 10.15 hodine a bude ju sláviť Pavol GAVENDA, farár z Pružiny. Po svätých omšiach bude zbierka na misie, nakoľko je zároveň Svetový deň misií – Misijná nedeľa.

Po svätej omši budú na príhovor svätého Krištofa patróna cestujúcich POŽEHNANÉ AUTÁ.

Nedeľné sväté omše o 10.15 – zvlášť pre rodiny a deti

Svätá omša v Pruskom o 10.15 je určená zvlášť pre rodiny s deťmi. Prosíme rodičov, ak sú už ich deti schopné byť ticho, aby išli s nimi do kostola na predné alebo bočné lavičky. V prípade, že sú deti hlučné, môžete využiť priestor vedľa kaplnky, kde je aj toaleta a televízne obrazovky. Tu môžete svätú omšu sledovať. My dospelí sa budeme snažiť byť trpezliví, ak náhodou deti budú hlučné alebo pobehovať po kostole a zároveň prosím rodičov, aby sa snažili zachovať, ak sa dá, s deťmi ticho, alebo ísť do priestoru vedľa kaplnky. Jednou z vízie našej farnosti je Slovo Božie: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.“ (Mt 19,14) A preto všetky deti sú na každej svätej omši vítané. :-)

Piatkové sväté omše s adoráciou a chválami

Pozývame vás ďakovať, prosiť a chváliť Pána za všetko, čo nám život prináša. O 17.30 začína svätá omša, po nej je do 18.30 adorácia, počas ktorej spievame piesne chvál spolu so spevokolom GEN´80.

eRko stretká – každú stredu

V stredu od 17.00 do 18.30 sú na fare pre deti eRko stretká: hry, pingpong, florbal, futbal. Začíname presne o 17.00 hodine modlitbou ruženca vo farskej klubovni.

Spoločenstvo novej evanjelizácie

Zakladáme skupinu ľudí, ktorým záleží na šírení viery a evanjelizácii. Kto máte záujem modliť sa alebo inak byť aktívny v novej evanjelizácii, prihláste sa na 0905/532597 do konca októbra 2015.

Október – ruženec

V mesiaci október odporúčame modlitbu svätého ruženca. Môžete sa ju modliť aj vo svojich rodinách alebo v modlitbových skupinkách. K modlitbe môžete pozvať aj kňaza cez sms: Ivan Kňaze (0905532597), Pavol Ďurana (0903/982776).

Deň radosti – SKALKA nad Váhom

V sobotu 3. októbra pozýva eRko na Deň radosti deti na pútnické miesto Skalka nad Váhom. V programe bude svätá omša, ktorú bude sláviť Ondrej Puček, salezián, worshopy a prehliadka starej Skalky. Odchod autobusu bude o 7.30 z Mikušoviec cez Tuchyňu, Horovce, Dulov a o 8.00 z Pruského. Prihlásiť sa môžete prihláškou cez internet. Poplatok je 1 EURO.