Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

32. farský leták - október 2015

HODY v Krivokláte

V nedeľu 4. októbra budeme sláviť v Krivokláte hody. Svätá omša zo sviatku Ružencovej Panny Márie bude o 11.00 hodine a bude ju sláviť Jozef Jáňa. Spievať počas omše bude spevokol z Pruského a po svätej omši bude agapé.

Nedeľa 4. októbra 2015 – farská zbierka

V nedeľu 4. októbra bude po svätých omšiach zbierka na vymaľovanie vnútra farského kostola. Zbierka bude tiež obetovaná na úpravu okolia kostola v Horovciach - vybudovanie nových chodníkov.

18. októbra 2015 – FARSKÉ HODY

Poďakovanie za úrodu – františkánsky kostol bude vyzdobený z plodov zeme, ovocia a zeleniny. Budeme ďakovať Stvoriteľovi za dary zeme. Kostol bude otvorený do 20.00 hodiny a bude v ňom aj výstava starožitností. Ďakovná svätá omša bude o 10.15 hodine a bude ju sláviť Pavol GAVENDA, farár z Pružiny. Po svätých omšiach bude zbierka na misie, nakoľko je zároveň Svetový deň misií – Misijná nedeľa.

Po svätej omši budú na príhovor svätého Krištofa patróna cestujúcich POŽEHNANÉ AUTÁ.

Nedeľné sväté omše o 10.15 – zvlášť pre rodiny a deti

Svätá omša v Pruskom o 10.15 je určená zvlášť pre rodiny s deťmi. Prosíme rodičov, ak sú už ich deti schopné byť ticho, aby išli s nimi do kostola na predné alebo bočné lavičky. V prípade, že sú deti hlučné, môžete využiť priestor vedľa kaplnky, kde je aj toaleta a televízne obrazovky. Tu môžete svätú omšu sledovať. My dospelí sa budeme snažiť byť trpezliví, ak náhodou deti budú hlučné alebo pobehovať po kostole a zároveň prosím rodičov, aby sa snažili zachovať, ak sa dá, s deťmi ticho, alebo ísť do priestoru vedľa kaplnky. Jednou z vízie našej farnosti je Slovo Božie: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.“ (Mt 19,14) A preto všetky deti sú na každej svätej omši vítané. :-)

Piatkové sväté omše s adoráciou a chválami

Pozývame vás ďakovať, prosiť a chváliť Pána za všetko, čo nám život prináša. O 17.30 začína svätá omša, po nej je do 18.30 adorácia, počas ktorej spievame piesne chvál spolu so spevokolom GEN´80.

eRko stretká – každú stredu

V stredu od 17.00 do 18.30 sú na fare pre deti eRko stretká: hry, pingpong, florbal, futbal. Začíname presne o 17.00 hodine modlitbou ruženca vo farskej klubovni.

Spoločenstvo novej evanjelizácie

Zakladáme skupinu ľudí, ktorým záleží na šírení viery a evanjelizácii. Kto máte záujem modliť sa alebo inak byť aktívny v novej evanjelizácii, prihláste sa na 0905/532597 do konca októbra 2015.

Október – ruženec

V mesiaci október odporúčame modlitbu svätého ruženca. Môžete sa ju modliť aj vo svojich rodinách alebo v modlitbových skupinkách. K modlitbe môžete pozvať aj kňaza cez sms: Ivan Kňaze (0905532597), Pavol Ďurana (0903/982776).

Deň radosti – SKALKA nad Váhom

V sobotu 3. októbra pozýva eRko na Deň radosti deti na pútnické miesto Skalka nad Váhom. V programe bude svätá omša, ktorú bude sláviť Ondrej Puček, salezián, worshopy a prehliadka starej Skalky. Odchod autobusu bude o 7.30 z Mikušoviec cez Tuchyňu, Horovce, Dulov a o 8.00 z Pruského. Prihlásiť sa môžete prihláškou cez internet. Poplatok je 1 EURO.