Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

26. cezročná - OZNAMY (30.9. 2018)

 

Liturgický kalendár

Pondelok

1.10.

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panna a učiteľka Cirkvi

spomienka

Utorok

2.10.

Sv. anjeli strážcovia

sviatok

Štvrtok

4.10.

Sv. František z Assisi

spomienka

Piatok

5.10.

Sv. Faustína Kowalska, panna

ľubov. spomienka

 

Ďakujeme všetkým, ktorí v pondelok prišli darovať krv. Prišlo 28 ľudí, z toho 23 mohlo byť darcom.

Dnes navštívia našu farnosť sestry vincentky z Nitry a predstavia Združenie Zázračnej medaily a jeho apoštolát. Pozývame všetkých na stretnutie, ktoré začne o 15.00 vo Farskom kostole v Pruskom.

Na budúcu nedeľu (7.10.) bude po sv. omšiach mesačná ofera pre potreby farnosti. Za každý váš milodar už vopred úprimné Pánboh zaplať!

Na budúcu nedeľu (7.10.) budeme sláviť hody v Krivokláte. Slávnostná sv. omša začne o 11.00, po ktorej bude nasledovať procesia a požehnanie obnoveného kríža. Srdečne ste pozvaní.

Na budúcu nedeľu (7.10.) o 15.00 sa vo Farskom kostole v Pruskom uskutoční organizačno-formačné stretnutie rodičov a detí, ktoré v tomto šk. roku pôjdu na 1. sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby nezabudli priniesť vyplnenú prihlášku, ktoré Vaše dieťa dostalo na hodine náboženskej výchovy.

V mesiaci október vás povzbudzujeme k spoločnej modlitbe posv. ruženca vo vlastných rodinách i v našom chráme. Znovu objavme hodnotu modlitby ruženca ako cesty k osobnému stretnutiu sa s Kristom.

 

Pozývame vás na sv. spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca október:

Bohunice: v pondelok od 16.30 (17.30 sv. omša) 

Krivoklát: v pondelok od 17.00 (17.30 sv. omša)

Horovce: v utorok od 16.00 (17.30 sv. omša)

Savčina: v utorok od 18.30

Podvažie: v utorok od 18.30

Vršatec: v stredu od 6.00 (6.30 sv. omša)

Dulov: vo štvrtok od 16.00 (17.30 sv. omša)

Pruské: pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30. Žiakov a študentov v piatok od 12.30 do 13.30.

Chorých a nevládnych farníkov budeme spovedať v tomto týždni: Bohunice v pondelok od 8.00, Pruské vo štvrtok od 8.00, Horovce vo štvrtok od 8.00, Dulov vo štvrtok od 10.00.

 

Vo farskom kostole bude v piatok celodenná adorácia.

Na 1. sobotu v mesiaci – fatimskú sobotu (6.10.) bude v Pruskom sv. omša aj ráno o 6.30 a po nej mariánska pobožnosť.

V sobotu (6.10.) o 15.00 prijmú sviatosť manželstva Martin Vozatár z Ilavy a Simona Ivančíková z Veselého. Mladomanželom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

Na budúcu sobotu (6.10.) Dom prijatia Rodinkovo pri Belušských Slatinách pozýva na sobotné dopoludnie pre rodiny s prednáškou pre manželov. Počas prednášky môžete svoje deti zveriť do opatery animátorov. Zároveň si môžete objednať obed za 5 €  pre celú rodinu. Viac informácií nájdete na webovej stránke: rodinkovo.sk.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

17.30

6.30

15.00s  17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

11.00

Vršatec

 

 

6.30