Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

22. cezročná - OZNAMY (30. 8. 2015)

Dnes putujeme na bicykloch ku kostolíku v Pominovci. Tí, ktorí chcete ísť spoločne, stretneme sa o 10.00 hodine na Námestí v Pruskom. Svätá omša začína o 11.00 hodine. Dnes popoludní o 14.00 hodine bude aj svätá omša vo farnosti Červený Kameň pri kaplnke svätého Augustína na Zápechovej.

Budúca nedeľa je 23. cezročná. Po svätých omšiach bude ofera – zbierka pre potreby našej farnosti.

V stredu pozývame žiakov a študentov na svätú omšu o 7.15 hodine vo farskom kostole. Budeme prosiť Ducha Svätého o svetlo pre nový školský rok. Pred svätou omšou bude aj možnosť spovede. V základnej škole v Pruskom bude vyučovať náboženstvo správca farnosti a Marika Šatková, v Mikušovciach pán kaplán Pavol a Terézia Bučková, v ZŠ Tuchyňa, Dulov a Horovce pán kaplán Pavol a na strednej škole v Pruskom Iveta Bieliková.

Od budúcej nedele začíname s deťmi sväté omše, kde im budú rozdávané nálepky do slovníčkov, ktoré tiež v nedeľu deti dostanú. Rodičia, motivujte deti, aby v nedeľu prichádzali na svätú omšu. Svätá omša v Pruskom o 10.15 je zvlášť pre rodiny s deťmi, aj s úplne malými, môžete prichádzať do kostola aj s kočíkom.

V sobotu o 14.00 hodine sviatosť manželstva príjmu: Michal Cíbik z Dulova a Nikoleta Trenčanová z Dulova. O 15.00 hodine Slavomír Dorička z Trenčianskej Teplej a Natália Remová z Pruského. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

V pondelok večer o 18.00 hodine pozývame na stretnutie do klubovne všetkých mladých, ktorí majú záujem pomáhať v práci s deťmi v našej farnosti prostredníctvom eRka.

V našej farnosti máme 60 kaplniek a krížov. Srdečne Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa o kríže a kaplnky staráte. Fotografie všetkých krížov a kaplniek si môžete pozrieť na našej internetovej stránke. Ak tam niektorý kríž alebo kaplnka chýba, dajte vedieť. V mesiaci september vás prosíme, aby ste upravili a obnovili tieto miesta (odstránili staré umelé kvety, vykosili, obrezali konáre, vymaľovali atď.). Začiatkom októbra urobíme nové fotografie, označenia a evidenciu všetkých krížov a kaplniek našej farnosti.

Pozývame vás k svätej spovedi v prvopiatkovom týždni mesiaca september pred novým školským rokom. Svätú spoveď budeme vysluhovať nasledovne:

Dulov, Tuchyňa: hodinu a pol pred svätou omšou

Vršatec, Krivoklát: pol hodinu pred svätou omšou

Horovce: streda od 16.00 do 17.30

Bohunice: pondelok 16.30 – 17.30

Podvažie: utorok od 18.00, Savčina utorok od 18.30

Mikušovce: štvrtok od 18.30 do 19.30

Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Žiakov budeme spovedať v stredu pred rannou svätou omšou. V piatok bude celofarská svätá omša a adorácia. Autobus pôjde vo zvyčajnom čase. Počas celého dňa bude vystavená Sviatosť Oltárna.

Chorých a nevládnych budeme spovedať v tomto týždni: v pondelok Bohunice od 8.00, vo štvrtok Pruské od 8.00, Horovce od 8.00, Dulov od 10.00, v piatok Mikušovce od 8.00, Tuchyňa od 10.00.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

7,15

6.3o fr.

6.30

17.30

14.00, 15.00

17.45

7.20, 10,15

17.45 fr.

Horovce

 

 

 

 

17.30

 

9.0o

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

 

18.30

 

10.30

Tuchyňa

 

17.3o

 

 

 

 

9.00

Vršatec

 

 

6.3o

 

 

 

 

Krivoklát

17.30