Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

22. cezročná - OZNAMY (2.9. 2018)

 

Liturgický kalendár

Pondelok

3.9.

Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

spomienka

Piatok

7.9.

Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki, Štefan Pongrácz, kňazi, mučeníci

spomienka

Sobota

8.9.

Narodenie Panny Márie

sviatok

Dnes sa po sv. omšiach koná mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať.

V pondelok (3.9.) o 7.00 pozývame žiakov, študentov a učiteľov na sv. omšu do farského kostola. Budeme prosiť o svetlo a dary Ducha Svätého pre nový školský rok.

Pozývame vás na sv. spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca september:

Bohunice: hodinu pred sv. omšou (pondelok o 17.30 sv. omša) 

Krivoklát: pol hodinu pred sv. omšou (pondelok o 17.30 sv. omša)

Horovce: hodinu a pol pred sv. omšou (utorok o 17.30 sv. omša)

Savčina: v utorok od 18.00

Podvažie: v utorok od 18.30

Vršatec: pol hodinu pred sv. omšou (streda o 6.30 sv. omša)

Dulov: hodinu a pol pred sv. omšou (štvrtok o 17.30 sv. omša)

Pruské: pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30.

Vo farskom kostole bude v piatok celodenná adorácia.

Chorých a nevládnych farníkov budeme spovedať v tomto týždni: Bohunice v pondelok od 8.00, Pruské štvrtok od 8.00, Horovce vo štvrtok od 8.00, Dulov vo štvrtok od 10.00.

V piatok (7.9.) prijmú sviatosť manželstva Tomáš Prostinák a Miriama Prostináková r. Raabová, bývajúci v Bratislave. V sobotu (8.9.) o 14.00 Miroslav Janík a Jana Janíková r. Budjačová, obaja zo Savčinej, o 15.00 Michal Pagáč a Simona Vaculíková a o 16.00 Tomáš Vozár z Horoviec a Monika Búranová z Cífera a vo farnosti Púchov: Jozef Puček a Dagmar Kalmová. Všetkým párom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

Cez víkend 7.-9. septembra sa uskutoční Dubnická mariánska púť 2018. Program nájdete vo výveske.

V dňoch 8.-9. septembra sa uskutoční Púť k Panne Márii Frivaldskej v Rajeckej Lesnej. Viac na plagáte vo výveske.

Od 3. septembra sa opäť bude v pondelky a stredy o 18.00 cvičiť vo farskej telocvični TABATA – cvičenie na formovanie postavy a budovanie kondície. Viac informácií nájdete na facebooku: TABATA s Domčou.

Vyšlo nové číslo časopisu pre deti  Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Je vzadu v kostole, môžete si ho zobrať.

Misionári verbisti vydali misijný kalendár, jeden vo forme knihy a druhý na stenu. Výrobné náklady sú  3 a 2 eurá.

V novom školskom roku pozývame deti zbierať po nedeľných sv. omšiach nálepky do knižočky Pápežských misijných diel. Po sv. omši ich budú rozdávať miništranti.

Sv. omše v nedeľu večer a vo štvrtok ráno už budú bývať vo farskom kostole. 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

7.00

6.30

6.30

6.30

6.30

17.30

14.00  15.00

16.00  17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.00

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

6.30