Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

22. cezročná - OZNAMY (01. 09. 2019)

Liturgický kalendár

Utorok 3. 9.   

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

spomienka
Sobota 7. 9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongracza,

kňazov a mučeníkov

spomienka

 

Dnes o 14.00 Vás pozývajú horlitelia ruží na spoločnú modlitbu litánií k Najsv. menu Ježiš.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne:

Bohunice v pondelok od 16.30.

Krivoklát v pondelok od 17.00.

Horovce v utorok od 16.00.

Savčina a Podvažie v utorok od 18.30.

Vršatec v stredu od 17.00.

Dulov vo štvrtok od 16.00.

Pruské pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30. Žiakov a študentov v piatok od 12.30 do 13.30

Chorých a nevládnych farníkov, ktorých ste nahlásili prídeme vyspovedať vo štvrtok od 8.00. 

V pondelok bude pri príležitosti začiatku šk.roku sv. omša ráno o 7.00. Pozývame deti i rodičov!

Na prvý piatok vás pozývame na celodenná adoráciu vo farskom kostole. Sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši až do večernej sv. omše.

Na prvú sobotu v mesiaci - fatimskú sobotu bude v Pruskom po rannej sv. omši mariánska pobožnosť.

Na budúcu nedeľu bude mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné Pánboh zaplať. 

Nedeľné večerné sv. omše a štvrtkové ranné sv. omše budú bývať počas školského roku vo farskom kostole. (nie vo fr.)

Zapisovanie úmyslov sv. omší bude od pondelka (9. septembra) po sv. omšiach v sakristii. Prosíme Vás, aby ste nahlasovali max. 2 úmysly s ohľadom aj na ostatných. Pokiaľ chcete viac úmyslov môžeme ich poslať kňazom, ktorí nemajú. 

Prvý októbrový týždeň sa uskotoční v našej farnosti “burza bez peňazí”. Bližšie informácie budú v oznamoch na budúcu nedeľu.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 13, vedúca Mária Mojtová (Bohunice). Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Sv. omše

  Po Ut St Št Pi So Ne
Pruské 7.00 šk. 6.30 6.30

6.30

6.30

17.30

6.30

17.45

7.20

10.15

17.45

Dulov       17.30     8.00
Horovce   17.30         9.15
Bohunice 17.30            
Krivoklát 17.30            
Vršatec     17.30        

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:         Za zdravie a Božiu ochranu pre Máriu s rodinou

Utorok:         Poďakovanie P. Bohu za 50. rokov manželstva (výročie) pre Máriu a Miroslava

Streda:         + z rodiny Suchánkovej a Pecháčkovej

Štvrtok:         Za zdravie a B. pomoc

Piatok:         ráno 6.30 + rodičov Antona a Jozefínu, večer 17.30 Za zdravie a B.požehnanie pre r. Mojtovú, Minďarovú a Copákovú

Sobota:         ráno 6.30 + Anna Horečná večer 17.30 + Anton a Mária

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel