Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

21. cezročná - OZNAMY (27. 8. 2017)

Budúca nedeľa je 22. cezročná. Po svätých omšiach bude prvonedeľná ofera – zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Budúcu nedeľu (3.9.2017) pozývame rodiny s deťmi na DEŇ RODINY. Program začne na farskom dvore o 14.45 a na záver dňa príde kúzelník. Svoju rodinu môžete prihlásiť cez prihlášku na farskej stránke.

V sobotu o 16.00 hodine sviatosť manželstva príjmu: Jozef Suchár z Ilavy a Miroslava Mária Miková z Ilavy. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

Aj v tomto týždni pokračujeme v modlitbe ruženca vo zvyčajných časoch.

Od budúcej nedele začne po rodinách v obciach Pruské, Bohunice, Horovce a Dulov putovať socha Panny Márie Fatimskej, pri ktorej sa môžete denne jeden týždeň modliť ruženec. Zoznam na putovanie je v sakristii, môžete sa prihlásiť.

Pozývame vás na svätú spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca september:

Dulov: hodinu a pol pred svätou omšou (štvrtok 17.30 svätá omša)

Horovce: hodinu a pol pred svätou omšou (utorok 17.30 svätá omša)

Vršatec: (streda 6.30 sv. Omša), pol hodinu pred svätou omšou

Krivoklát: (pondelok 17.30 sv. Omša), pol hodinu pred svätou omšou

Bohunice: pondelok od 16.30, o 17.30 – svätá omša

Podvažie: utorok od 18.00, Savčina: utorok od 18.30

Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Vo farskom kostole bude v piatok celodenná ADORÁCIA. Večerná omša bude obetovaná za účastníkov Majstrovstiev sveta veteránov v behu do vrchu. A pôjde aj objednaný autobus z Mikušoviec.

Chorých a nevládnych budeme spovedať v tomto týždni: v pondelok Bohunice od 8.00,v utorok Horovce od 8.00, Dulov od 10.00, vo štvrtok Pruské od 8.00.

V sobotu budeme sláviť fatimskú sobotu, začíname ružencom v Dulove o 7.00 a v Pruskom o 17.00 hodine.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

17.30 r

6.3o

17.30 r

6.3o

17.30 r

6.3o fr.

17.30 r

6.3o

17.30

16.00

17.45

7.20, 10,15

17.45 fr.

Horovce

 

17.3o

 

17.30 r

 

 

9.0o

Dulov

 

17.30 r

 

17.3o

 

 

8.00

Vršatec

17.3o r

 

6.3o

 

 

 

 

Krivoklát

17.3o

 

 

 

 

 

 

Bohunice

17.3o