Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (16.8.2020)

 

Liturgický kalendár

Utorok 18.8.

Sv. Heleny

ľub.spomienka

Štvrtok 20.8.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

spomienka
Piatok 21.8.

Sv. Pia X., pápeža

spomienka
Sobota 22.8.

Panny Márie Kráľovnej

spomienka

V pondelok 17.8. sa po sv. omši o 17.30 (detská) uskutoční stretnutie prvoprijímajúcich detí. Na toto stretnutie pozývame i tých, ktorí sú zodpovední za jednotlivé služby počas prípravy na slávnosť.

Florbalisti do 12 rokov si môžu prísť zahrať do farskej telocvične v stredu od 18.00-19.00.

V sobotu 22.8. sa uskutoční Celoslovenská púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Autobusy budú odchádzať z Pruskoho (pred kostolom): 11.45 - na krížovú cestu (1 autobus) a o 13.30 na sv. omšu (1 autobus). Všetci sme srdečne pozvaní!

Na budúcu nedeľu 23.8. o 14.00 budeme sláviť sv. omšu na Vršatci pri Kaplnke Panny Márie Kráľovnej na Brezovej. Srdečne ste všetci pozvaní.

V stredu 26.8. o 15:30 pozývame deti a rodičov na farský dvor v Pruskom dať spoločne Bodku za prázdninami. Deti sa môžu tešiť na možstvo aktivít, hier a zábavy. Viac info si môžete pozrieť na plagáte vo výveske a na internete.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Dominik Burian z L. Rovní a Jana Hudecová. z Pruského. Mário Paholek z Pruského a Martina Zlatošová z Pruského. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. 

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 11 p. Katarína Šponiarová. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30 fr.

17.30

 

14.30 s.

17.45 fr.

7.20

10.15

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

 

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

 

 

 

 

14.00 Brezová

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole

Pondelok:    Za zdravie a Božiu pomoc pre Ivana s rodinou

Utorok:         Za zdravie a Božiu pre Helenu s rodinou

Streda:         Za Helenu a Emila

Štvrtok:         + František

Piatok:         + Ján a Martina

Sobota:         Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Zlatošovú

Nedeľa:         7.20 - na úmysel 14.00 - za farnosť