Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - OZNAMY (5.1.2020)

 

Liturgický kalendár

Pondelok

6.1.

ZJAVENIE PÁNA

slávnosť - prikázaný sviatok

Požehnanie domu alebo bytu nahláste po sv. omšiach v sakristii. Nahlásené príbytky budeme požehnávať na slávnosť Zjavenia Pána (6.1.) od 13.00. Požehnávať budeme len nové alebo zrekonštruované domy a byty.

Vo štvrtok (09. 01.) sa vo Farnosti Nová Dubnica uskutoční rekolekcia kňazov Ilavského dekanátu. Stretnutie začne sv. omšou o 9.30. Srdečne ste pozvaní.

V sobotu 11. januára pruštiansky rodák p. Emil Gallo MIC pozýva na Modlitebné stretnutie: … dobrorečme Pánovi vo všetkom… Touto formou, v predstihu, poďakuje Pánu Bohu na 25. rokov rehoľného života. Stretnutie sa začne o 9.00 vo farskom kostole a vyvrcholí sv. omšou o 11.30, potom bude agapé pri guláši. Spestrenie pohostenia vašimi lahôdkami je vítané. Podrobnosti programu nájdete na nástenke. 

Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša o 10.15. Srdečne pozývame všetky deti i rodičov. 

Ďakujeme našim florbalistom, ktorí reprezentovali našu farnosť na turnaji v Bolešove a obsadili krásne 3. miesto. Gratulujeme!

Od februára 2020 sa v Pruskom začína kurz „Up2ME – Je to na mne“ určený pre vekovú kategóriu detí 12-14 rokov. Kurz je zameraný na komplexný, harmonický rast a rozvoj osobnosti ako celku s cieľom napomáhať mladému človeku hodnotovo sa ukotviť a vedieť svoje hodnoty obhájiť a chrániť. Kurz pochádza z prostredia hnutia Focolare, u nás bude vedený manželmi Mojtovcami. Kurz pozostáva zo série 11 systematicky na seba nadväzujúcich stretnutí v dvojtýždňových intervaloch. Prihlásiť sa môžete zaslaním SMS s menom dieťaťa a presným vekom (roky a mesiace) na tel. č. 0914 371 147 do 5.1.2020. Stretnutie rodičov prihlásených detí s podrobnými informáciami bude v januári, presný termín bude oznámený po uzatvorení prihlášok. Počet účastníkov je limitovaný - min. 10, max. 16. Nevyhnutnou podmienkou účasti na kurze je súhlas dieťaťa aj obidvoch rodičov. Viac informácií si môžete prečítať na internetovej stránke farnosti a tiež vo výveske.

Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farského kostola farníci zo skupiny č. 15 GEN 80 (Ján Šatka). Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

7.20  10.15 17.45

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

8.00

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

9.15

16.00

 

 

 

 

9.15

 

Vršatec     17.30        

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:  7.20 + Irena, Stanislav, Ján, Jozef, 10.15 + František a Miroslav 17.45  + Ferdinand a rodičia

Utorok:         + Miroslav, Anna, Viktor

Streda:         Za Božie pož., pomoc a zdravie pre Helenu a deti

Štvrtok:         + Michal, Veronika a ich deti

Piatok:         Za ružu 10 a 11

Sobota:         + Ondrej, Pavlína a rod. Kojtalová

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel