Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

2. cezročná - OZNAMY (17. 1. 2016)

V piatok večer o 17.30 hodine bude celofarská svätá omša s adoráciou. O 16.30 hodine pôjde autobus z Mikušoviec cez Tuchyňu, Horovce a Dulov. Srdečná vďaka spevokolu GEN 80 za doprovod piatkových svätých omší.

Od 18. do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V modlitbách ruženca pred svätými omšami budeme prosiť na tento úmysel.

Rodák z farnosti Pruské Páter Martin Štefanec pozýva aj tohto roku čitateľov Hlasov, rodákov, farníkov a známych na púť do Svätej Zeme. Púť sa uskutoční v pôstnom období, čo je najlepší čas pre duchovnú obnovu a prežitie času na miestach, kde žil Pán Ježiš. Zároveň je to čas, kedy je vo Svätej Zemi všetko zelené (tam už bude jar). Bližšie informácie a kontakt na prihlásenie sú na stránke našej farnosti - klikni

Od nedele 5. 6. do soboty 11. 6. 2016 putujeme spoločne do známeho miesta modlitby, do Medžugoria. Program púte bude v Medžugorí, kde sa budeme zúčastňovať večerného duchovného spoločenstva a navštívime komunity, ktoré sú ovocím modlitieb. Nezabudneme samozrejme ani na more. Poplatok zahŕňa cestovné autobusom, ubytovanie 4 noci, raňajky a večeru, spoločné poistenie = 190 EUR. Prihláste sa TU. 

Mládež nad 15 rokov pozývame na Svetové dni mládeže do Krakova. Bude to stretnutie mládeže z celého sveta so Svätým Otcom Františkom. Je to jedinečná príležitosť, nakoľko je to blízko Slovenska. Z našej farnosti pôjdeme spoločne cez eRko od 20. do 31. júla 2016 (variant A). Bližšie informácie si pozrite na en.erko.sk/krakow

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o

17.3o

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

6.3o

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

17.3o

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

6.3o

 

9.0o