Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2. ADVENTNÁ - OZNAMY (10. 12. 2017)

Koledníci spolu so svojimi vedúcimi budú navštevovať príbytky našej farnosti na sviatok svätého Štefana. Spevom, vinšmi a požehnaním prinesú radosť z narodenia Spasiteľa. Koledovanie DOBREJ NOVINY je spojené so zbierkou pre deti v Afrike. Prihlásiť na koledovanie sa môžete v sakristii.

Požehnanie koledníkov našej diecézy bude v kostole Dulov budúcu nedeľu o 10.30 hodine. Koledníkov požehná diecézny biskup Tomáš Galis. Deti a ich vedúci, srdečne ste pozvaní. Po svätej omši bude v kultúrnom dome občerstvenie a prezentácia fotografií z Afriky.

V tomto týždni pokračujeme v rorátoch od pondelka do piatku.

V piatok 15. decembra vás pozývame pripraviť sa na vianočnú svätú spoveď. Začneme vo farskom kostole v Pruskom o 17.30 hodine prednáškou a po nej bude hodinová tichá adorácia. Autobus pôjde o 16.30 hodine z Mikušoviec cez obce našej farnosti.

V sobotu 16. decembra 2017 o 16.00 hodine vás pozývame na ŽIVÝ BETLEHEM vo farskom dvore Pruské. V programe vystúpi dychová hudba Trenčianska dvanástka.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

 

6.3o

 

6.3o

 

6.3o

 

6.3o

 

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

 

 

16.30 r

 

 

9.0o

Dulov

 

17.00 r

 

 

 

 

8.00

Vršatec

17.3o r

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.3o r