Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

2. ADVENTNÁ - OZNAMY (10. 12. 2017)

Koledníci spolu so svojimi vedúcimi budú navštevovať príbytky našej farnosti na sviatok svätého Štefana. Spevom, vinšmi a požehnaním prinesú radosť z narodenia Spasiteľa. Koledovanie DOBREJ NOVINY je spojené so zbierkou pre deti v Afrike. Prihlásiť na koledovanie sa môžete v sakristii.

Požehnanie koledníkov našej diecézy bude v kostole Dulov budúcu nedeľu o 10.30 hodine. Koledníkov požehná diecézny biskup Tomáš Galis. Deti a ich vedúci, srdečne ste pozvaní. Po svätej omši bude v kultúrnom dome občerstvenie a prezentácia fotografií z Afriky.

V tomto týždni pokračujeme v rorátoch od pondelka do piatku.

V piatok 15. decembra vás pozývame pripraviť sa na vianočnú svätú spoveď. Začneme vo farskom kostole v Pruskom o 17.30 hodine prednáškou a po nej bude hodinová tichá adorácia. Autobus pôjde o 16.30 hodine z Mikušoviec cez obce našej farnosti.

V sobotu 16. decembra 2017 o 16.00 hodine vás pozývame na ŽIVÝ BETLEHEM vo farskom dvore Pruské. V programe vystúpi dychová hudba Trenčianska dvanástka.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

 

6.3o

 

6.3o

 

6.3o

 

6.3o

 

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

 

 

16.30 r

 

 

9.0o

Dulov

 

17.00 r

 

 

 

 

8.00

Vršatec

17.3o r

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.3o r