Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

18. cezročná - OZNAMY (6. 8. 2017)

Dnes po svätých omšiach je ofera – zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Aj v nasledujúcom týždni pokračujeme v modlitbe ruženca vo zvyčajných časoch:

Pruské: od pondelka do štvrtku o 17.30 vo farskom kostole

Horovce: štvrtok 17.30, Dulov: utorok 17.30

Vršatské Podhradie: pondelok 17.30, Krivoklát: pondelok 17.30

Dnes máme vo farskom kostole výročnú farskú poklonu a vo františkánskom kostole výstavu „Videl som všetky kostoly Slovenska“ a tiež výstavu fotografií zo života farnosti za rok 2008 až 2012. Oba kostoly budú otvorené do ôsmej hodiny večer. V tichej modlitbe môžeme ďakovať a prosiť za našich priateľov, rodiny a Božie požehnanie, ktoré prijímame v eucharistickom Ježišovi.

Budúca nedeľa je slávená v našej farnosti ako poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831. Ďakovnú svätú omšu budeme sláviť o 14.00 hodine na cintoríne v Pruskom. Svätá omša o 10.15 hodine nebude. Možnosť svätej spovede bude priamo pred slávnostnou omšou od 13.00 hodiny na cintoríne.

Dnes (v nedeľu) vás pozývame na modlitbu svätého ruženca na Butkov. Začneme o 19.00 hodine.

O dva týždne 20. augusta bude púť na Vršatci. Svätá omša pri kaplnke na Brezovej bude popoludní o 14.00 hodine. Pozývajúce plagáty si môžete zobrať po svätej omši.

V stredu bude o 18.00 na fare opekačka detí a vedúcich, ktorí sa zúčastnili erko tábora v Rajeckých Tepliciach.

Pozývame mládež nad 14 rokov na duchovnú púť do Sanktuária Fatimskej Panny Márie do Zakopaného. Púť sa uskutoční v stredu 16. augusta. V programe bude aj krátka turistika, prehliadka mesta a návšteva sochy Ježiša nad obcou Klin. Odchod autobusu bude z Pruského o 6.00 hodine a poplatok je 5 eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii v Pruskom alebo cez internet.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

17.30 r

6.3o

17.30 r

6.3o

17.30 r

6.3o fr.

17.30 r

17.30

17.45

7.20, 14.00

17.45 fr.

Horovce

 

 

 

17.30 r

 

 

9.0o

Dulov

 

17.30 r

 

 

 

 

8.00

Vršatec

17.3o r

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.3o r