Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

18. cezročná - OZNAMY (6. 8. 2017)

Dnes po svätých omšiach je ofera – zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Aj v nasledujúcom týždni pokračujeme v modlitbe ruženca vo zvyčajných časoch:

Pruské: od pondelka do štvrtku o 17.30 vo farskom kostole

Horovce: štvrtok 17.30, Dulov: utorok 17.30

Vršatské Podhradie: pondelok 17.30, Krivoklát: pondelok 17.30

Dnes máme vo farskom kostole výročnú farskú poklonu a vo františkánskom kostole výstavu „Videl som všetky kostoly Slovenska“ a tiež výstavu fotografií zo života farnosti za rok 2008 až 2012. Oba kostoly budú otvorené do ôsmej hodiny večer. V tichej modlitbe môžeme ďakovať a prosiť za našich priateľov, rodiny a Božie požehnanie, ktoré prijímame v eucharistickom Ježišovi.

Budúca nedeľa je slávená v našej farnosti ako poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831. Ďakovnú svätú omšu budeme sláviť o 14.00 hodine na cintoríne v Pruskom. Svätá omša o 10.15 hodine nebude. Možnosť svätej spovede bude priamo pred slávnostnou omšou od 13.00 hodiny na cintoríne.

Dnes (v nedeľu) vás pozývame na modlitbu svätého ruženca na Butkov. Začneme o 19.00 hodine.

O dva týždne 20. augusta bude púť na Vršatci. Svätá omša pri kaplnke na Brezovej bude popoludní o 14.00 hodine. Pozývajúce plagáty si môžete zobrať po svätej omši.

V stredu bude o 18.00 na fare opekačka detí a vedúcich, ktorí sa zúčastnili erko tábora v Rajeckých Tepliciach.

Pozývame mládež nad 14 rokov na duchovnú púť do Sanktuária Fatimskej Panny Márie do Zakopaného. Púť sa uskutoční v stredu 16. augusta. V programe bude aj krátka turistika, prehliadka mesta a návšteva sochy Ježiša nad obcou Klin. Odchod autobusu bude z Pruského o 6.00 hodine a poplatok je 5 eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii v Pruskom alebo cez internet.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

17.30 r

6.3o

17.30 r

6.3o

17.30 r

6.3o fr.

17.30 r

17.30

17.45

7.20, 14.00

17.45 fr.

Horovce

 

 

 

17.30 r

 

 

9.0o

Dulov

 

17.30 r

 

 

 

 

8.00

Vršatec

17.3o r

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.3o r