Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

15. cezročná - OZNAMY (15.7. 2018)

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojimi milodarmi pre potreby našej farnosti. Počas minulého týždňa na sviatok a v nedeľu zbierka a zvonček činili  2.438,99 €.

Počas leta bývajú v pastoračnom centre tábory a eRko kurzy. Ďakujeme za zeleninu, ovocie, syry, maslo alebo vajíčka, ktoré môžete priniesť dopoludnia priamo do pastoračného centra do kuchyne, ktorá je v dolnom podlaží.

V piatok o 17.30 vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na krátku adoráciu so záverečným požehnaním so Sviatosťou Oltárnou.

V sobotu o 15.30 prijmú sviatosť manželstva Michael Grey z Bratislavy a Viktória Lukáčová z Dolnej Mičinej. Mladomanželom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

Budúci víkend 20.-22. júla sa uskutoční 51. ročník spomienkových slávností – Gavlovičovo Pruské. Podrobný program všetkých troch dní si môžete pozrieť vo výveske a na webe. Večerná sv. omša v sobotu aj v nedeľu bude o 17.45 u františkánov. V nedeľu ju bude celebrovať provinciál bratov františkánov.

Na budúci týždeň bude aj Púť na Skalke. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske.

 

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o fr.

17.30

15.30

17.45 fr.

7.20  10.15 17.45 fr.

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.00